ايران مقاله
دانلود بررسی و شناخت سازه های فولادی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعیین رژی مهای بستر سیاله با استفاده از نظریه کائو در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعیین رژی مهای بستر سیاله با استفاده از نظریه کائو در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تعیین رژی مهای بستر سیاله با استفاده از نظریه کائو در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعیین رژی مهای بستر سیاله با استفاده از نظریه کائو در word :

سال انتشار: 1383

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

این تحقیق به بررسی تعیین رژیمهای جریان سیال , توسط تحلیل سری زمانی حاصل از نوسانات فشار اندازه گیری شده در یک بستر سیاله با مقیاس آزمایشگاهی با قطر 10 سانت یمتر, ارتفاع 1 متر و حاوی ذرات ماسه پرداخته اس ت. نوسانات فشار که اطلاعات زیادی راجع به خواص سیستم در خود نهفته دارند با یک حسگر با سرعت پاسخ بالا اندازه گیری م ی شوند. در دب ی های مختلف بین 3 الی 19 لیتر بر دقیقه , داده های نوسانات فشار پیمانه ای (بین 1 الی 10 سانت ی متر جیو ه) در حافظه کامپیوتر ذخیره شدند . با استفاده از نظریه کائو و توسط نرم افزارT.S.TOOL داد ه ها پردازش شده و ابعاد فرکتال از جمله بعد محاط مینیموم و بعد ظرفیت سیستماستخراج م ی شود. تغییر ناگهانی در ابعاد فرکتال با تغییر دبی نشا ن دهنده تغییر رژیم بوده که به روشهای معمول قابل تشخیص نیس ت. نتایج نشان م ی دهد که نظریه کائو توانایی زیادی در تع یین رژیم های جریان بستر سیاله دارد و تطبیق خوبی را با نتایج حاصل از محاسبه دیگر ابعاد فرکتال موجود در مراجع دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله پیشبینی ارتفاع امواج دریای خزر با استفاده از رویکرد استقرایی (GMDH) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه پهنه های تکتونیک فعال حاصل ازشاخصهای SmfوVf به پهنه های لغزشی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه پهنه های تکتونیک فعال حاصل ازشاخصهای SmfوVf به پهنه های لغزشی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه پهنه های تکتونیک فعال حاصل ازشاخصهای SmfوVf به پهنه های لغزشی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه پهنه های تکتونیک فعال حاصل ازشاخصهای SmfوVf به پهنه های لغزشی در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: 10

چکیده:

نقشه پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل ازشاخصهایی چون شاخص طول به شیب رودخانه Sl پیچ و خم پیشانی کوهستانsmf شکل حوزه زهکشی Bs عدم تقارن حوزه زهکشی Af انتگرال فرازسنجی Hi ونسبت عرض کف دره به ارتفاع آن VF بهپهنه های موجود درنقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش یک منطقه وابسته بوده که درمجموع حاضر مقایسه و تعیین مقدا روروند وابستگی دو شاخص VF,smf به پهنه های خطر موجود درنقشه پهنه بنید خطرزمین لغزش مورد توجه می باشد اندازه گیری فاکتورهای ژئومتری و یا مورفومتری عوارض زمین یکی ازبهترین ابزار جهت بررسی و ارزیابی تکتونیک فعال میب اشد که برای این اندازه گیری ابتدا با بررسی نقشه های توپوگرافی زمین شناسی تکتونیکی همراه با عملیات صحرایی نقشه های dem منطقه درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی gis تهیه شده و براساس نقشه های فوق نقشه تکتونیک فعال درقالب شاخص های smf,VF هریک درسه کلاس I پهنه فعال تکتونیکی II پهنه با فعالیت متوسطIII پهنه غیرفعال تکتونیکی و نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش درپنج کلاس I حساسیت به زمین لغزش خیلی پایین IIحساسیت به زمین لغزش پایین III حساسیت به زمین لغزش متوسط IV حساسیت به زمین لغزش زیاد و V حساسیت به زمین لغزش خیلی زیاد تهیه گردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مدیریت تولید و توزیع بتن در آب و هوای گرم و مرطوبدر مطالعه موردی شرکت هیوندای (فاز 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی، عسلویه) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدیریت تولید و توزیع بتن در آب و هوای گرم و مرطوبدر مطالعه موردی شرکت هیوندای (فاز 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی، عسلویه) در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدیریت تولید و توزیع بتن در آب و هوای گرم و مرطوبدر مطالعه موردی شرکت هیوندای (فاز 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی، عسلویه) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدیریت تولید و توزیع بتن در آب و هوای گرم و مرطوبدر مطالعه موردی شرکت هیوندای (فاز 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی، عسلویه) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدیریت تولید و توزیع بتن در آب و هوای گرم و مرطوبدر مطالعه موردی شرکت هیوندای (فاز 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی، عسلویه) در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
تعداد صفحات: 10
چکیده:
قرارداد توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی در منطقه عسلویه بوشهر در سال 1377 با شرکت های توتال، پتروناس و گازپروم امضا و در 81 بطور کامل به بهره برداری رسید . شرکت مهندسی و سلاختمانی هیوندای عملیات ساخت را درسال 1378 شروع و تا پایان سال 1379 بالغ بر 200 هزار متر مکعب بتن ریزیانجام داد. آب و هوای گرم از مشخصه های هوایی نواحی جنوبی کشورمان می باشد. بتن ریزی در این اقلیم باعث یروز مشکلاتی از جمله تسریع واکنش های هیدرتاسیون و گیرش سریع ، کاهش کارآیی بتن تازه، تبخیر آب موجود در بتن ، کاهش دوام بتن ، مشکلات ناشی از عمل آوری و کاهش مقاومت نهایی بتن می گردد. امروزه بت به عنوان پرمصرف تری مصالح ساختمانی محصولی مهم و راهبردی محسوب می گردد و ترکیبی است از اختلاط مواد سیمانی، آب، مصالح سنگی و مواد افزودنی طی یک طرح اختلاط مشخص و فرایند کنترل شده . یکی از بزرگتری چالش هایی که پروژه ها در دنیا با آن روبرو هستند، مدیریت مناسب آن ها است و یکی از ابعاد بسیار مهم در اجرای پروژه ها، بحث مدیریت کیفیت و منابع انسانی است. هدف از این تحقیق توصیف و کاربرد مدیریت سیستم تهیه و تولید وتوزیع بتن در پروژه های عمرانی بزرگ و پیچیده وبخصوص در مناطق باآب و هوای گرم و مرطوب و نتیجه گیری در خصوص کاربردی تر کردن این روش در پروژه های مشابه در کشور می باشد.در ای مقاله سعی شده با تاکید بر مدیریت کیفیت و نیروی انسانی و نتایج مطلوب آن در تهیه بتن و اثرات آتی آن به لحاظ زیست محیطی و جایگاه موثر آن در توسعه پایدار و باستفاده از نظریات و تجربه عملی مدیران میانی، مهندسی و تکنسین های بخش سیویل موضوع بررسی و نتیجه گیری گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله سازگاری جنسی در زناشویی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی ترمووود به عنوان جدیدترین مصالح نوین چوبی در صنعت ساختمان در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی ترمووود به عنوان جدیدترین مصالح نوین چوبی در صنعت ساختمان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی ترمووود به عنوان جدیدترین مصالح نوین چوبی در صنعت ساختمان در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی ترمووود به عنوان جدیدترین مصالح نوین چوبی در صنعت ساختمان در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنفرانس مصالح و سازه های نوین در علم مهندسی عمران
تعداد صفحات: 15
چکیده:
چوب یک ماده طبیعی است که از روزگار کهن یکی از مهمترین مواد و ابزار چند منظوره کار انساانها بوده و به طورطبیعی و فراوان در دسترس آنها قرار داشته است و از این منبع طبیعی در خانه سازی، مزرعه داری، جنگ و صلح و تمام اجزای زندگی استفاده شده است. با پیشرفت علم و صنعت و ماشینی شدن جامعه کنونی یکی از راه های ایجاد فضاایی مطلوب برایجسم و روح در زندگی به کار بردن عناصر طبیعی و اشیاء آشنا برای ذهن است. چوب یکی از پرکاربردترین این عناصر می باشد. چوب میل به رشد، بالندگی و نرمش را در زندگی و احساس انسان جاری می کند که با کاربرد مناسب آن در محیط زندگی، می توان فضایی آرام و دلپذیر به وجود آورد. حس زیبایی و آرامش و طبیعی بودنی که از چوب به ما منتقل می شود باهیچکدام از مصالح دیگر قابل مقایسه نمی با شد. امروزه مصالح نوین چوبی نظیر ترموود باعث شده تا معماری سازه ها رنگی دوباره بگیرد و به جسم سرد ساختمانها روحی گرم ببخشد. در این مقاله به طور کامل به بررسی ترموود به عنوان جدیدترین مصالح نوین ساختمانی پرداخته و به بررسی مزیت های آن پرداخته.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مکانیزم های انتقال دانش در سازمان های پروژه محور در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله عدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان در word دارای 118 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله عدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله عدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله عدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان در word :

پیشگفتار
منجی بزرگ عالم بشریت که اکنون خورشید وجودش در پشت ابر غیبت نهان است، قطعاً روزی به فرمان خداوند خواهد آمد و جهان را بدست توانمند خویش پر از عدل و داد خواهد کرد و حکومت جهانی خویش را بر محور عدل تشکیل داده و صحنه گیتی را از لوث وجود ستمگران پاک خواهد کرد.
او موعود همه ادیان آسمانی و محبوب همه انبیاء و اولیا بوده و هست که ظهور موفورالسرورش را بشارت داده و چشم انتظار قدومش می باشند و به قول فریدالدین عطار نیشابوری:
صد هزاران اولیاء رو بر زمین
از خدا خواهند مهدی را یقین

مهدی (عج) یگانه شخصیتی است که وقایع نگاران معصوم در طول 250 سال قبل از میلاد مسعودش زندگی او را با خصوصیات زمانی و مکانی بطور روشن و قاطع بصورت اخبار ثبت و ضبط نموده اند و دانشمندان و محققان در طول بیش از 14 قرن با بررسی این آثار که از مصادر عصمت صادر گردیده است کتابها و مقالات فراوانی نوشته و تحقیقات شایسته ای انجام داده اند، و هر کدام به گونه ای ارادت خود را به قطب عالم امکان ابراز نموده اند.

هدایت و رهبری مردم از گمراهی به راه سعادت، همیشه در تاریخ انسان ها بوده و با وجود آمدن انسانها، خداوند پیامبرانی را برای هدایت آنها گسیل داشت، تا این راه 124000 پیامبر آمدند که اولین آنها حضرت آدم و آخرین آنها پیامبر اسلام حضرت محمد – صلوات ا; علیهم و اجمعین بود.
اینها تمام توان و تلاش و کوشش خود را برای هدایت و رهبری مردم صرف کردند، ولی هیچ یک در زمان حیات خود به نتیجه نهایی و مطلوب و حکومت دلخواه نرسیدند، و نوعا قلمرو و رهبری آنها در نقطه محدودی بود و موفق به تشکیل حکومت جهانی نشدند.

امید همه این بود که این راه ادامه یابد و در همه مردم جهان این زمینه به وجود آید و حکومت جهانی قائم (ع) برقرار گردید، تا همه پیامبران و مستضعفان به آرزو و امید خود که یک حکومت درخشان پر از صفا و صمیمیت است، نایل گردند و این امید همچنان ادامه دارد، و پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع) هیچ یک با آن همه تلاش به حکومت دلخواه اسلامی نرسیدند و همواره و کراراً فرمودند:

«دنیا یک روز هم بماند خداوند آن روز را طولانی می کند تا حکومت قائم برقرار شود» امام قائم امید همه در طول تاریخ و همه جهان است، البته باید توجه کرد که انسان ها به چنین امید بزرگی نخواهند رسید مگر با کوشش و تلاش و جهاد و آگاهی و مبارزه و امر به معروف و نهی از منکر چنان که خود امامان (ع) بارها این مطلب را تذکر داده اند و در لابه لای این مقاله نیز به آن اشاره خواهیم کرد.
گروه پژوهش – بهمن ماه 1384

چکیده مطالب
هر کجا نگاه میکنی مسجدی به نام حضرت جمعیتی به نام حضرت ، ظهور و درخشش نام حضرت را همه جا می بینیم و حالت ظهور صغری را می بینیم اِن شاء الله مقدمه ظهور کبری است.
دنیا امروز از ظلم بشری به ستوه آمده و قوانین بشری ناکارایی خود را نشان می دهد و مراکز جهانی به جای این که قسط و عدالت بیاورند بازی دست ظالمان و غاصبان دنیا می شوند .
بشر از ظلم و ستم خسته می شود و تشنه فریاد رسی از سوی خدا می شود و در آن زمان خدا این بزرگوار را ظاهر می کند و تشنگان عدل و عدالت مانند تشنگان در بیابان که آب دیده اند.
از هر سو به سوی حضرت می روند. بعضی از منافقان و بعضی از ناآگاهان می گویند اگر قرار است بعد از پر شدن ظلم و جور در عالم عدل و داد پرشود پس چرا ما امر به معروف و نهی از منکر کنیم؟ چرا جلوی ظلم ظالمان را بگیریم و چرا حکومت اسلامی را تشکیل دهیم؟

نمی گوییم کمک به ظلم کنید و جلوی ظلم را نگیرید تا دنیا پر از ظلم و فساد شود و آن گاه ظهورش انجام شود ; .
خداوند در قران مجید فرموده است من وعده می دهم به مومنانی که عمل صالح دارند این ها را در پرتو سایه آن حضرت حکومت جهانی می دهد.
«اعتقاد به مهدی» تنها نشانگر یک باور اسلامی با رنگ خاص دینی نیست . بلکه افزودن به آن ، عنوانی است برای خواسته ها و ارزوها ی همه انسان ها با کیش ها و مذاهب گوناگون و هم چنین بازده الهام فطری مردم است که با همه اختلاف هاشان در عقیده و مذهب دریافته اند که برای انسانیت در روی زمین «روز موعود» خواهد بود که با فرا رسیدن آن، هدف نهایی و مقصد بزرگ رسالت های آسمانی تحقق می یابد و مسیر آن که در طول تاریخ پر از فراز و نشیب و پرتگاه بوده و به دنبال رنجی بسیار هموار و استواری لازم را می یابد.

انتظار آینده ای این چنین تنها در درون کسانی که با پذیرش ادیان، «جهان غیب» را پذیرفته اند راه نیافته بلکه به دیگران نیز سرایت کرده است. تا آنجا که می توان انعکاس چنین باوری را در مکتب هائی که جهت گیری اعتقادی شان با سر سختی وجود «غیبت و موجودات غیبی» را نفی می کند دید.
دین نیز در عین حالی که به این احساس روحی همگانی استواری می بخشد با تاکید این عقیده که زمین همانطور که از ظلم و بیداد پر شود از عدالت و دادگری آکنده خواهد گشت»
به این احساس ارزش عینی بخشیده جهت فکری باورمندان به این اعتقاد را به سوی «ایمانی به آینده راه» متوجه می سازد

از آنجا که اعتقاد به مهدی پیشینه ای دراز تر و دامنه ای گسترده تر از اسلام دارد طبیعی است که مرزهای اسلامی آن تمامی آرزوها و چشمداشت هائی را که از سپیده دم تاریخ به این اعتقاد پیوسته در خویش جای داده و از آنچنان بار فرهنگی پر توانی برخوردارش ساخته باشد و در برافروختن احساسات همه ستمکش ها و شکنجه دیده های تاریخ و رهبری آنها به سوی عدل و داد قدرت بیشتری داشته باشد زیر اسلام موضوع این اعتقاد را از محدوده «ذهن» به دنیای واقعیات آورده و آن را از آینده به حال انتقال داده است . تا به جای باور داشتن و چشم دوختن به نجات دهنده ای که در آینده ناشناخته و دور پدید می آید به رهایی بخشی ایمان داشته باشند که اکنون هست و همانند دیگر منتظران چشم به راه رسیدن روز موعود و شرایطی است که به او امکان می دهد تا به هدف بزرگ خود جام عمل بپوشد.

تنها درمان دردهای بشریت رو آوردن به اسلامی است که در آن «امام زمان» به روشنی مطرح می باشد و همه دعوت ها و کوشش هاو خروش ها در جهت احیا تعالیم کتاب خدا عترت پیامبر قرار گیرد و امام زمان (ع) با ظهور و حضور مستقیم در جامعه نور تابندگی را در جهان از همه ی جهت ها روشن می کند و عدالت را در جهان گسترده خواهد کرد.

مقدمه
در این مقاله صحبت از شخصیتی والا است که از اولین و آخرین منحصر است و دارای ویژگی هائیست که خداوند او را به آن امتیاز داده است.
آن آقائی که علاوه بر جهات ولایت تکوینی و خلافت الهی دارای سلطنت حق و حکومت مطلق بر کره خاک خواهد شد و دولتی جهانگیر تشکیل می دهد که در آن جز صد ق و راستی، صفا و صمیمیت، گذشت و فداکاری، دوستی و احسان وجود ندارد. شخصیتی والاگهر که همه آشوبها و فتنه ها، نیرنگها و خودخواهیها را محو می فرماید و بعنوان «مصلح جهانی» از اول آفرینش بشر، موعود آسماین بوده و همه پیغمبران، امت خود را بمقدم شریفش مژده می دادند. ستمدیده ها به این دلخوش بودند که بالاخره روزی منتقم حقیقتی می آید و داد

ستمدیده ها را از ستمگران خواهد گرفت و با انقلاب جهانی خود، مستضعفین را بر مستکبرین چیره خواهد کرد. متدینین هم که از بی دینی ها، فسق و فجورها رنج می برند با یادآوری زمان ظهورش بخود تسلی می دهند و راستی چه مولود مسعودی است که یادش تسکین بخش آلام دردمند است. در شخصیتش همین بس که در همه کتابهای آسمانی به آمدنش مژده داده شده و خداوند دولتش را صالحین وارث زمین شمرده است و آن را مقدر حتمی خوانده است. سروری عظیم الشأن که جدش خاتم الانبیاء (ص) و از آباء عظامش صدها روایت در نام و لقب و کینه و شکل و اخلاقش و خصوصیات زندگی اش و غائب و ظاهرشدنش رسیده است و چه اهتمام زیادی که به آن سرور داده اند و چه عظمتی دارد که اینقدر درباره اش بحث فرموده اند، در این مقاله به پاره ای از زمینه های فکری، فرهنگی و ; اشاره می کنیم.

تاریخچه مختصر زندگی امام مهدی (عج)
نام: امام محمد (ع)
القاب معروف: مهدی موعود، ولی عصر، صاحب الزمان، قائم، منتظر، حجت ا;
کنیه: ابوالقاسم، ابوعبدا; (ع).
نام پدر و مادر: امام حسن عسگری (ع)، نرجس خاتون (ع).

وقت و محل تولد: روز پانزدهم ماه شعبان سال 255 یا 256 هجری قمری در سامرا متولد شد، و حدود پنج سال تحت کفالت پدر بزرگوارش مخفیانه زندگی کرد.
مدت غیبت صغری: بعد از شهادت امام حسن عسکری (ع) عهده دار امامت شد و از همین تاریخ (260 هجری) به اذن خداوند غیبت صغری که تقریبا هفتاد سال یعنی تا سال 329 هـ. ق طول کشید آغاز شد، و در این مدت چهار نایب خاص بین خود و مردم داشت.
غیبت کبری: از سال 329 هـ ق غیبت کبری شروع شد و باب نیابت خاصه بسته و باب نیابت عامه مفتوح گشت. این غیبت تا وقتی که مشیت الهی باشد ادامه دارد و هر وقت که خدا بخواهد ظهور کرده و جهان را از عدالت برخوردار کند .

پیامبر خدا و خاندانش و ظهور حضرت ولی عصر عجل ا; تعالی فرجه
سپاس ذات پاکی را سزاست که بخششهایش میان آفریدگار همیشه گسترده و فراوان است و دست جود و بخشش را به سوی آنان گشوده، در همه کارها او را می ستایم و برای انجام اوامرش از او یاری می طلبم، و گواهی می دهم که آفریدگاری جز او نیست، و محمد صلی ا; علیه و آله بنده و پیامبرش می باشد او را فرستاده تا امر و فرمانش را آشکار نموده و به یاد او گویا باشد، پس رسول خدا در بسط و ابلاغ رسالت و امر هدایت، به امانت و درستکاری کوشید، درفش اسلام را در میان ما برافراشت و پس از پایان کارش. روی در نقاب خاک کشید و دعوت حق را لبیک گفت. هر کس که از آن درفش پیش افتاد از دین بیرون، و هر کس مخالفت کرده پیروی ننمود هلاک گردید، و کسی که با آن همراه بود به حق پیوست

نگهدارنده و پاسدار این درفش، به شکیبایی و آرامش سخن گوید و در اجرای امری خردمندانه قیام نماید و چون بپاخیزد بسی شتاب کند و قرار و آرام نگیرد تا به پیروزی نهایی برسد، پس آنگاه که شما گردنهای خود را زیر فرمانش نهادید، و به انگشت های خویش بر او اشاره نمودید، مرگ او را دریابد و بدان سبب از دنیا رحلت می نماید، و شما پس از وی مدتی که خواست خدا است درنگ می نمایید تا هنگامی که خدا برای شما برانگیزد کسی را که پراکندگی شما را در امور دین و دنیا منظم فرماید .

(امام عصر عجل ا; تعالی فرجه الشریف) پس به امام حاضر که به دنیا اقبال نکند طمع نداشته باشید و از امام زمان که غایب است ناامید نگردید، زیرا ممکن است یکی از دو پای او (سلطنت ظاهری) از جای در رفته بلغزد و پای دیگرش (سلطنت باطنی) برجای ماند. پس روزی ظاهر شده، و پای خود را ثابت و استوار کند، آگاه باشید مثل آل محمد صلی ا; علیه و آله مانند ستارگان آسمان است، که هر زمان یکی از آنها پنهان شد، دیگری پیدا می شود، پس گویا چنان است که از نعمت های خدای مهربان کاملا برخوردار شده اید، و به آروزیی که می کردید رسیده اید.

(چون حضرت ولی عصر عجل ا; فرج الشریف ظاهر شود) هوای نفس را به هدایت و رستگاری برمی گرداند هنگامی که مردم هدایت را به هوای نفس تبدیل کرده باشند و رأی و اندیشه خویش را بر آنچه خداوند در قرآن فرموده است برتری می دهند: همانا ایشان را به راه راست رهنمون گردد و در برانداختن رأی این و آن اجرای احکام قرآن همت ورزد
وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق تیزتر می گردد
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست
هر کجا هست خدایا به سلامت دارش
معرفت امام زمان صلوات ا; علیه

معرفت به امام زمان صلوات ا; علیه، وظیفه فرد فرد شیعیان و دوستداران آن بزرگوار است. اگر این معرفت نباشد، زندگی انسان زندگی در حیرت است و مرگ او، مرگ جاهلی.
در زمان غیبت، یاد حضرت بقیه ا; ارواحنا فداه، انتظار او، ایمان به او، و یقین به ظهور حضرتش، بالاترین تکلیف الهی است که خدای تعالی برای شیعه معین ساخته است.
مقدمه همه این وظایف، معرفت به آن امام همان است که این نعمت و موهبت الهی، هر چه بیشتر نصیب انسان گردد، نورانیت او بیشتر می شود.

هدف از انگیزش خلقت که همانا سعادت جاودانگی بشر در پرتو عبادت حضرت حق می باشد که در این راستا، پروردگار، انبیاء را با جمله فرامینی به سوی بندگان فرو فرستاد، تا ایشان را بر این طریق رهنمون باشد و ایشان را از گمراهی نجات بخشد و از مشرکان تمامی ادیان الهی، وجود حجت ظاهری خداوند در تمامی روزگار بشر است، که باعث صلاح و رستگاری بشر می گردد که رهبران ادیان آسمان از آن به «موعود منتظر» یاد کرده اند.
به وجود حجت خداوند است که ملک و ملکوت پایدار می ماند و نظام تکوین الهی استوار می گردد.
فلسفه وجود امام به هنگام غیبت

مفهوم غایب بودن امام (ع) هرگز این نیست که وجود امام (ع) در عصر غیبت یک وجود نامرئی و رویایی است که به یک وجود خیالی و پنداری شبیه تر از یک وجود عینی باشد. بلکه، او از نظر زندگی، یک زندگی طبیعی عینی خارجی دارد، منتها با عمری طولانی، در میان مردم و در دل جامعه ما رفت و آمد دارد، و در نقاط مختلف زندگی می کند، و اگر استثنایی در زندگی او هست همین است که او از یک زندگی و عمر طولانی برخوردار است.

اشعه معنوی نامرئی وجود امام (ع) به هنگام که در پشت ابرهای غیبت نهان است. دارای آثار گوناگون قابل ملاحظه ای است که علی رغم تعطیل مسأله تعلیم و تربیت و رهبری مستقیم، فلسفه وجودی او را آشکار می سازد.
جمعیت شیعه طبق عقیده ای که بر وجود امام زنده دارند هر چند او را در میان خود نمی بینند، خود را تنها نمی دانند. او همواره انتظار بازگشت آن سفر کرده را که قافله های دل همراه اوست می کشد، انتظار سازنده و اثربخش، او هر روز احتمال ظهور او را می دهد.
هیچ گاه روی زمین، از قیام کننده با حجت و دلیل خالی نمی ماند، خواه ظاهر و آشکار باشد یا مخفی و پنهان، تا دلائل و اسناد روشن الهی ضایع نگردد، و به فراموشی نگراید.
علایم قبل از ظهور

ابوعبدا; جعفربن محمد علیهماالسلام فرمود: روزی رسول خدا صلی ا; علیه و اله در بقیع بود که علی علیه السلام آمد و از رسول خدا صلی ا; علیه و آله جویا شد گفتندش دره بقیع است (ع) نزد رسول خدا آمد و سلامش کرد. رسول خدایش فرمود: بنشین و او را در سمت راست خود نشانید، سپس جعفربن ابیطالب آمد و از رسول خدا جویا شد به او گفته شد که در بقیع است نزد آنحضرت آمد و سلامش کرد رسول خدا او را در سمت چپ خود نشانید، سپس عباس آمد و از رسول خدا جویا شد به او گفته شد که در بقیع است به نزد آنحضرت آمد و سلامش کرد رسول خدا در پیش رویش او را نشانید.
سپس رسول خدا رو به علی کرد و فرمود مژده ات ندهم؟ خبرت ندهم؟ عرض کرد: چرا، یا رسول ا; فرمود: جبرئیل اندکی پیش نزد من بود و مرا خبر داد آن قائمی که در آخر زمان خروج می کند و زمین را پر از عدل می کند از نسل تو و از فرزندان حسین است.
علی عرض کرد: یا رسول ا; هیچ خبری از خدا بما نرسیده است مگر آنکه بدست شما بوده است. سپس رسول خدا رو به جعفربن ابیطالب کرد و فرمود: ای جعفر مژده ات ندهم، خبرت ندهم؟ عرض کرد: چرا یا رسول ا; . فرمود: اندکی پیش جبرئیل نزد من آیا میدانی او کیست؟ عرض کرد: نه فرمود: او همان است که صورتش همچون دینار (کُرد) و دندانهایش همچون اره و شمشیرش همچون شعله آتش است با خواری داخل سپاه می شود و با عزت از آن بیرون می آید جبرئیل و میکائیل او را در میان می گیرند.
سپس به عباس متوجّه شد و فرمود: ای عمو آنچه را که جبرئیل بمن خبر داد تو را خبر ندهم.
عرض کرد: چرا یا رسول ا; حضرت فرمود: جبرئیل بمن گفت: وای بر نسل تو از فرزندان عباس عرض کرد: یا رسول ا; از زنان دوری نگزینم؟ حضرت به او فرمود:
خداوند از آنچه شدنی است فارغ شده است.
ابی جعفرمحمدبن علی (امام باقر) علیه السلام که آنحضرت فرمود: آنگاه که آتشی از جانب خاور دیدید که همچون (مردی): رنگ زرد و سرخ سهمناک است که سه روز یا هفت روز سر می کشد به انتظار فرج آل محمد باشید (در بعضی از نسخه ها است: فرج بظهور قائم علیه السلام باشید) انشاءا; عز و جل که خداوند عزیز است و حکیم.
سپس فرمود: صیحه بجز در ماه رمضان نخواهد شد (زیرا ماه رمضان) ماه خدا است (و صیحه در آن ماه است) و آن صیحه جبرئیل است که بر این مردم می زند:
سپس فرمود: آواز دهنده ای از آسمان بنام حضرت قائم آواز می دهد و هر که در خاور و باختر است می شنود، خفته ای نماند مگر آنکه بیدار شود، و ایستاده ای نماند مگر آنکه بزانو در می آید، و نشسته ای نماند مگر آنکه از وحشت آن صدا بر دو پای خود بایستد، پس خدا رحمت کند کسی را که از آن صدا عبرت بگیرد و پاسخ گوی آن شود که صدای نخستین صدای جبرئیل و روح الامین است.
سپس فرمود آن صدا در ماه مبارک رمضان در شب جمعه شب بیست و سوم خواهد بود و تردیدی در این نداشته باشید و بگوش بسپارید و فرمان برید و در پایان روز صدای شیطان ملعون بلند می شود که فریاد می زند: هان که فلانی مظلوم کشته شد تا مردم را به تردید اندازد و گرفتارشان کند آن روز چه افرادی که در شک و حیرت خواهند افتاد و با آتش سرازیر خواهند شد، پس آنگاه که صدا را در ماه رمضان شنیدید تردیدی نداشته باشید که آن صدای جبرئیل است و نشانه اش آنکه بنام قائم و نام پدرش آوازی دهد که دوشیزگان پس پرده می شنوند و پدر و برادرشان را تحریک و تشویق می کنند که خروج کنند.

و فرمود: این دو صدا پیش از خروج حضرت قائم بناچار باید باشید یک صدا از آسمان که صدای جبرئیل است. و صدای دوم از زمین است و آن صدای شیطان ملعون است که نام فلانی را می برد و اینکه او مظلوم کشته شد و می خواهد تا فتنه ای برپا کند پس شما باید از صدای نخستین پیروی بکنید و مبادا که از صدای آخرین بشک و ریب افتید.
و فرمود: حضرت قائم قیام نمی کند مگر هنگامیکه مردم را ترسی سخت فرا گرفته باشد و زمین لرزه ها و گرفتاری و بلا دامنگیر مردم شود و پیش از اینها بیماری طاعون فرا رسد و شمشیری بران در میان عرب باشد و اختلاف سختی بمیان مردم افتد آنچنانکه دینشان پاشیده گردد و حالشان دگرگون شود تا آنجا که هر صبح و شام آرزوی مرگ کنند از بس مردم آزار بینند و بجان یکدیگر می افتند.

خروج آنحضرت هنگامی که مردم اینکه فرجی ببینند مأیوس و ناامید گردند، ای خوشا بحال آنکه آن روزگار را درک کند و از یاران آن حضرت باشد و وای و تمام وای بر کسیکه با او ستیزد و با او و با دستورش مخالفت ورزد و از دشمنان شود. و فرمود: آن حضرت چون خروج کند قیام کند به امر نو و کتاب نو و روشن نو و حکومت نو که بر عرب سخت آید و کاری بجز گشتن نباشدش کسی را مهلت ماندن نمی دهد و در اجرای امر خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نهراسد.

نمونه هایی کوتاه از نویدهای جاوید
انجیل و نوید ظهور

کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را برافروخته کرده و مانند کسانی باشید که انتظار مولای خود را می کشند تا هر وقت که امد و در را کوبید فوراً در را باز کنید; زیرا در ساعتی می آید که شما گمان آن را ندارید.
امید و انتظار
اصل ضرورت امید و انتظار و آثار مختلف آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، مسأله ای است غیر قابل انکار و در غیبت جامعه نیز جلوه ها و شواهد آن را به روشنی می بینیم و اصولا پیروزی و شکست و عذاب و سعادت و در زندگی این دنیا و سرای آخرت در رابطه ی نزدیکی با اعمال با زیر بنای امید و انتظار و کیفیت آن قرار دارد.
امید و انتظار خصیصه ی تمام انسان ها در تمام عصرها و زمان ها در هر فرقه و طایفه ای است و هیچ انسانی به مقتضای فطرت خویش از امید و انتظار فی الجمله خالی نیست و برای حفظ شخصی از انحراف و خطا و ایجاد مقاومت در برابر مشکلات و گرفتاری ها و بالاخره حرکت به سوی تکامل و ابتکار و پیشرفت و بکار انداختن سرمایه های ارزنده ی انسانی هیچ وسیله ای بهتر از امید و انتظار، کارساز نیست.

و در مقابل برای نابودی شخصیت والای انسان ها و تخریب کلیه ی امکانات اجتماعی یک جامعه هیچ زهری موثرتر از یأس و ناامیدی نیست. یأس از اصلاح یک حالت بیماری است که انسان را به دوران جاهلیت و عقب نشینی دعوت می کند.
دشمنان انقلاب اسلامی نیز برای به بن بست کشاندن جمهوری اسلامی و سقوط آن، از این حربه مهلک و کشنده ایجاد یأس توسط عمال داخلی خود استفاده می کنند و اسلام و به دنبال آن رهبری انقلاب و امام امت و همچنین پس از او رهبر معظم انقلاب آیت ا; خامنه ای نیز با توجه به آثار سوء ناامیدی و یأس پیروان خود را همواره به امید و کوشش و مقاومت و صبر و تحمل فداکاری دعوت می کند. برای اینکه به دام ناامیدی گرفتار نشویم به ولایت حضرت مهدی اعتقاد داشته باشیم زیرا این امر لازمه ی ایمان هر مومنی است.

در میان ادیان و مکاتب آسمانی موجود، تنها اسلام است که اهمیت خاصی به مسأله انتظار و امید داده است و برای آن کیفیت خاصی پیش بینی کرده است و در میان فرق مختلف اسلام نیز تنها مذهب تشیع است که به مسأله انتظار و امید، عنایت به خصوصی داشته و به آن در زندگی انسان ها عینیت خاصی می بخشد و آن را در مسأله «انتظار ظهور مهدی امام دوازدهم» متبلور می سازد.

گواینکه اساس چنین انتظاری در تمام ادیان موجود کم و بیش وجود دارد چنان که زرتشتیان، به جنگ دائمی «اهورامزدا» و «اهریمن» و پیروزی اهورامزدا اعتقاد دارند و تکلیف دینی خود را همکاری با خدا در آبادی دنیا و غلبه ی بر شیطان می دانند و حتی انتظار مصلح آخرالزمانی را می کشند و آن را سوشیانی می نامند. «برهمن ها» نیز نظیر همین عقیده را داشته انتظار مصلحی به نام «وشینو» را می کشند. و در دین مسیح نیز زمینه ی چنین انتظاری یا از قبیل بازگشت مسیح و ظهور «مساوی موعود» وجود دارد. چنانکه یهودیان نیز منتظر مصلحی به نام «ماشیع» مهدی بزرگ از نسل اسحاق می باشند و در روایات و اخبار معتبر وارد در کتب اهل سنت نیز با وجود برخی از مسائل حکومتی از 500 روایات از رسول اکرم (ص در مسئله مهدویت و انتظار امام غائب از دودمان رسالت وارد شده است.

مفهوم انتظار
«انتظار» یا «آینده نگری» به حالت کسی گفته می شود که از وضع موجود ناراحت است و برای ایجاد وضع بهتری تلاش می کند.
«بیگانگی با وضع موجود» و «تلاش برای وضع بهتر» بنابراین، مسأله انتظار حکومت حق و عدالت «مهدی» و قیام مصلح جهانی در واقع مرکب از دو عنصر است، عنصر «نفی» و عنصر «اثبات». عنصر نفی همان بیگانگی با وضع موجود، و عنصر اثبات خواهان وضع بهتری بودن است.
انتظار در اعماق سرشت آدمی

بر خلاف گفته کسانی که فکر می کنند بذر اصلی انتظار ظهور یک مصلح بزرگ را شکستها و ناکامیها و نابسامانیها در سطح افکار می باشد، عشق به این موضوع مربوط به اعمال وجود آدمی است. گاهی به گونه پررنگ و گاهی کم رنگ. به تعبیر دیگر، انسان از راه دور – از راه عاطفه و از راه خرد – سرانجام در برابر چنین مسأله ای قرار می گیرد و سروش این ظهور را با دو زبان «فطرت و عقل» می شنود. به عبارت روشنتر، ایمان به ظهور مصلح جهانی جزئی از عشق به آگاهی و «عشق به زیبایی» و «عشق به نیکی» است که بدون چنان ظهوری این عشقها به ناکامی می گراید و به شکست محکوم می شود. انتظار ظهور یک مصلح بزرگ جهان آخرین نقطه اوج این علاقه است.
امام مهدی (ع) در زمان حکومتش چگونه و بر چه مبنایی داوری و قضاوت میکند؟

همه پیامبران الهی و امامان بزرگوار علیه السلام، موظف بودند که میان مردم بر اساس شواهد و قوانین داوری کنند، و مبنای داوری خود را «بینه» قرار دهند و به عبارتی حکم به ظاهر کنند. اما در زمان حضرت داود (ع) استثنایی پیدا شد. داود نبی (ع) از خداوند مسئلت نمود که حق را آنچنان که هست بر او بنمایاند، خداوند متعال فرمود: تو نمی توانی آن را طاقت بیاوری. داود (ع) در خواهش خویش اصرار ورزید تا حق تعالی او را بر حقایق اوضاع آگاه ساخت، روزی مردی برای مرافعه به محضر حضرت داود آمده و عرض کرد که این مرد اموال مرا به زور گرفته است.

خداوند حضرت داود (ع) را آگاه ساخت که این شاکی، پدر مورد شکایت خود را کشته و اموالش را دزدیده است. آن حضرت دستور داد تا شاکی را به عنوان قصاص کشتند و اموالش را گرفته، و به شخص مورد شکایت داده اند. این نوع داوری بر مردم گران آمد، همه جا مسائلی مطرح شد که بر داود سخت آمد، و لذا از خداوند متعال مسئلت نمود که این نوع داوری را از او بگیرد. خداوند تعالی فرمود: در میان آنها بر اساس بینات و شواهد داوری کن و از آنها بخواه که به نام من سوگند یاد کنند.

و اما در عصر مهدی موعود (عج)، از آنجایی که عقلها کامل شده و فساد از روی زمین برچیده می شود، و در برابر قدرت با عظمت آن امام همام کسی جرأت سمپاشی و نفاق تحریف می شوند که جاذبه خود را از دست می دهند، یکی از رسالتهای امام زمان (عج) پیراستن اسلام از این آلودگی ها و خرافات و پیرایه ها، و به تعبیر دیگر، نوسازی بنای کاخ شکوهمند اسلام است. از این رو، در پاره ای از روایات از این نوسازی تعبیر به «دین جدید» شده است.

امام صادق (ع) می فرماید: «هنگامی که قائم خروج کند، امر جدید و کتاب جدید و روش جدید و داوری جدیدی با خود می آورد.»
یعنی در آن زمان اسلام را آنچنانکه از لابه لای انبوه خرافات و تحریف ها و تفاسیر نادرست بیرون می آورد. که گویی بنایی کاملا نو و جدید ساخته است.
اما راجع به قرآن جدید، این گونه می توان توضیح داد: یکی اینکه، قرآن جدید همان قرانی است که امیرالمومنین (ع) به همان صورت و ترتیب، که در 23 سال بر پیامبر اکرم (ص) نازل شده است جمع آوری کرده است. چنان که امام باقر (ع) فرموده است: «هنگامی که قائم آل محمد (ص) قیام کند، خیمه هایی نصب می کند برای کسانی که قرآن را همانطور که نازل شده به مردم تعلیم دهند، این مشکلترین کارهاست. زیرا آن قرآن به عکس قرآن فعلی جمع آوری شده است. پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «قائم از فرزندان من است;، مردم را به پیروی من و آیین من وامی دارد، و آنها را به کتاب پروردگارم دعوت می نماید.»

حکومت الهی جهانی
حکومت جهانی اسلام، هدف انبیاء الهی و جانشینان آنان بوده است هدفی که جز در مدت کمی، به آن دست نیافتند، و در آن مدت کم نیز، با انواع توطئه های دشمنان خارجی و مقاومتهای داخلی روبه رو بودند، اما قیام امام مهدی (ع) در زمانیکه آمادگی پذیرش از داخل امت موجود است، و دشمنان خارجی سرکوب شده اند به برپائی حکومتی مبنی بر توحید در سرتاسر جهان منجر می شود و نابودی کفر و شرک و نفاق در سراسر گیتی را در پی دارد. از مشخصات جامعه زمان امام مهدی (ع) این است که قدرت بدست آمده به «مستی قدرت» دچار نشده و به «بغی و تجاوز بناحق» نمی افتند.
حکومت الهی جهانی مهدی (ع) که مستقر شد، به «اقامه حدود» می پردازد. حدود الهی، احکامی هستند که خداوند برای برپایی نظم و نظام جامعه، توسط پیامبران و فرستادگان خود، به مردم فرستاد، و تمام خیر دنیا و آخرت آنها را موکول به اجرای آنها دانسته است، چرا که جنبه علمی دین را تشکیل می دهند.
البته حوزه «حدود ا;» بسیار گسترده است، و تمام روابط میان انسان و خدا، بین انسان و خودش و بالاخره روابط انسان با جامعه و حکومت را در برمی گیرد. دو دسته اول روابط بهیچ وجه تعطیل بردار نیست.
انسان باید در هر موقعیتی حدود خود درباره خدا و خودش را جاری کند. اما اجرا و اقامه دسته سوم حدود (در رابطه با جامعه و حکومت و ;) موکول به وجود بسط ید و برقراری قدرت و حکومت اسلامی است که البته شرایط را برای ظهور حکومت مطلقه اسلام دولت مهدی آماده سازند که انقلاب اسلامی ایران گامی است، بس بلند در راستای این هدف.
اقامه حدود الهی، هدف ائمه (ع) از فعالیتهای گوناگون آنها بوده است.

اسلام در آخرالزمان غریب است، چنانکه در زمان بعثت حضرت رسول (ص) غریب بود. توضیح این مطلب را از زبان عالم بزرگ قرآنی مرحوم شیخ مجتبی قزوینی چنین می خوانیم که:
از بدیهیات که عمل به قوانین اسلام عین عدل و داد و رفع ظلم و جور است چنانکه بالعیان دیده شده هر مقداری که از عمل به قوانین اسلام کم شده ایجاب ظلم و جوری در عالم نموده است. از این بیان روشن می شود که رفتار و سیرت آن حضرت روحی فداه چنان خواهد بود که گمان می شود که دعوی او کتاب و امر و قضاوت تازه است.

اسلام، همه این ضربه ها را، از سوی پیروان ظاهر می خورد، از این رو امام صادق (ع) می فرماید: «هنگامی که قائم ما قیام کند، مردم را مجدداً به اسلام فرا می خواند و به امری هدایت می کند که از میان رفته است و مردم، از آن مسیر گمراه شده اند و «مهدی» نامیده شد به دلیل اینکه به امر گم شده هدایت می کند و بخاطر قیام به حق «قائم» نام گرفت.»
هنگامی که قائم خروج کند، امر تازه، کتاب تازه، و روش تازه و داوری تازه ای با خود می آورد. روشن است که تازگی این برنامه ها و روشها و داوریها بخاطر آن است که آنچنان اسلام را از خرافات، تحریفها و تفسیرهای نادرست بیرون می آورد که بنائی جدید جلوه می کند.
برپایی عدالت در زمان آخر الزمان (ع)

عدالت، روشن ترین فراز قیام شکوهمند امام مهدی (ع) است. حدیث مشهور پیامبر اسلام (ع) که فرمود: «مهدی زمین را پر از عدل و قسط می کند، چنانچه از ظلم و جور پر شده باشد.» به دلیل سلطه هزاران ساله ظلم بر نظامهای حکومتی جهان، و تماس عینی مردم با مسائل اجتماعی، مفهوم «عدالت» تاکنون بیش از همه، در بعد «عدالت اجتماعی» توضیح و بررسی شده است. در حالیکه «عدل» مفهومی آنچنان وسیع دارد، که جز در گسترده «توحید» معنی پیدا نمی کند، عدالت را با قرار دادن هر شی در موضوع خود معنا نموده اند. بدیهی است، گسترش این معنی، تا حدی است که رویاروئی حق و باطل را در تمام تاریخ در بر می گیرد، که «قسط» تنها گوشه از از این رویاروئی، در صحنه حقوق اجتماعی است و مجموعه عظیم روابط انسان با خدا و انسان با خویشتن در ظرف «قسط» جای نمی گیرد. در عصر آن مصلح بزرگ، آموزشهای اخلاقی با وسائل ارتباط جمعی فوق العاده پیشرفته آنچنان وسعت می گیرد که اکثریت قاطع مردم جهان را برای یک زندگی صحیح انسانی و آمیخته با پاکی و عدالت آماده سازد.

در راستای آن عدالت اجتماعی را در جهان حاکم می سازد زیرا بسیاری از جرائم و مفاسد اجتماعی ریشه دار ثروت اندوزی برخی و استثمار طبقات ضعیف و حیله و تزویر و انواع تقلبها و دروغها بخاطر درآمد بیشتر است. اجرای عدالت اجتماعی سهم بسزائی در سلامت جامعه جهانی خواهد داشت.
آسایش و رفاه و امنیت، هدف نهائی حکومت اسلامی نیست بلکه از نتایج آن است نتیجه ای که باید در راه هدف نهائی یعنی عبادت خدا بکار گرفته شود.
هنگامی که قائم قیام کند حکومت را بر اساس عدالت قرار می دهد و ظلم و جور در عصر او برچیده می شود.
مساوات و برابری

آن حضرت به مقتضای علم امامت و وحی قضاوت می کند.
مساوات و برادری در زمان ظهور امام غائب در سطح جامعه بشری گسترش پیدا می کند و این در اثر ترقی فکر و اندیشه و نیروی عقل و خرد و تکامل ایمان امکان پذیر می گردد به طوری که آرامش برقرار و زندگی در کنار همدیگر لذت بخش می شود و درآمد و پول و سرمایه یکی محل استفاده دیگری واقع می شود.
البته این جامعه دارای مساوات و برادری غیر از جامعه ای است که منافقین خلق! و طرفداران به اصطلاح «جامعه بی طبقه» ادعا می کنند. زیرا آن معنی از جامعه بی طبقه که هیچ تفاوتی بین اقشار مختلف وجود نداشته باشد و همه ی مردم از همه لحاظ در یک سطح باشند امکان پذیر نیست و اصولا معقول نیست و مطالعه ی طبیعت و نهادهای طبیعی و اختلاف نیروی فکر و اندیشه و کشش روحی افراد و دست آورد آن ها در تمام جوامع بشری هرگز این تصور ایده آلیستی خلقها را تأیید نمی کند که در جای دیگر بایست به تفصیل آن را از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد.

آن چه از روایات معتبر استفاده می شود این است که در جوامع تحت حکومت مهدی مسأله تکاثر در اموال و کنز و ربا و جمع آوری مال و ثروت اصولا مطرح نیست، نه اینکه اجباری در این موضوع وجود دارد بلکه روح ها تکامل یافته و اندیشه ها سطح بالا پیدا کرده و تنها جنبه های انسانی در این جوامع، مورد توجه قرار می گیرد و تمام کوشش ها و تلاش ها، آبادانیها و فعالیتها بر طبق دستور اسلام انجام می گیرد و لیکن مصرف به قدر احتیاج و نیاز زندگی می باشد و طبعاً از رغبتها و اندوخته های غیر معمول و حرص و طمع و تکاثر خبری نیست. حتی در برخی روایات وارد است که مسأله سود و ربا در تجارت ها در زمان حکومت عدل مهدی وجود ندارد، چون همه امکانات در اختیار همه است البته به قدر نیاز و احتیاج و این از مختصات جامعه است که اسلام تحقق آن را به همگام ظهور امام مهدی وعده داده است.

حتی گرفتاری ها و قحطی ها و بدبختی ها و فقر و ناداری که در دوران غیبت در گوشه و کنار جهان دیده می شود و زیاد در مطبوعات و رسانه های گروهی می خوانیم که در آفریقا و آمریکای لاتین و ; انسان ها از گرسنگی جان می دهند و اکثر ممالک دنیا حتی ممالک مترقی از چین گرفته تا شوروی به کمبود غذایی دچار هستند و استعمارگران نیز از این موقعیت استفاده کرده و به استثمار جامعه های گرسنه و فقیر می پردازند در دولت حضرت مهدی وجود نخواهد داشت.
امنیت جهان در سایه تمدن حضرت مهدی (ع)
اگر بخواهیم درباره امنیت سخن گوییم باید بیان کنیم که در یک جامعه چندگونه امنیت را می توان تصور کرد:

1- امنیت فردی
2- امنیت اجتماعی
3- امنیت منطقه ای

قطعا برای تأمین سعادت و آسایش انسان در این جهان به همه گونه امنیت نیاز است و به مجرد از بین رفتن یکی از آنها حیات انسان در معرض خطر جدی می افتد. تحقق امنیت آرمان همه امتهایی است که خواستار پی ریزی یک تمدن انسانی می باشند و اگر امنیت و آسایش سیاسی یک کشور دچار مشکل شود برپایی هر نوع تمدن و به دست آمدن هرگونه پیشرفت اگر نگوییم محال است لااقل بسیار دشوار خواهد شد. امروز جهان بیش از هر زمانی در جستجوی امنیت و آسایش است مسابقات تسلیحاتی در همه کشورها، امنیت و صلح جهانی را به مخاطره افکنده است و به نظر می رسد که امروز بشر بیش از پیش به امنیت و صلح نیازمند می باشد. برای تحقق امنیت و صلح در کل جهان «سازمان ملل» پایه ریزی شد و پس از جنگ جهانی دوم به منظور نظارت بر امنیت جهانی «شورای امنیت» پایه گذاری گردید.

این دو نهاد از گذشته دور برای تحقق صلح جهانی و دستیابی به امنیت کلی، کوششهای فراوان در سطح بین المللی مبذول داشته است. اما آیا با تلاشهای این سازمانها صلح و امنیت جهانی تحقق پذیرفته است؟! هرگز ;

نه تنها هنوز صلح و امنیت به وقوع نپیوسته است، بلکه بعید هم به نظر می رسد در آینده این آرمان توسط این نهادها و یا نهادهای شبیه آنها تحقق پذیرد. جنگ ویتنام، بحران خاورمیانه، جنگهای نژاد پرستانه و; نمونه های بارز این بحران هاست و نیز وجود باندهای مسلح، گروههای آنارشیزم هرج و مرج طلب، جنگهای سرد میان ابرقدرتها، کودتاهای خونین نظامی، اعتصابات و جنگهای مسلحانه خیابانی در کشورهای جهان و تمامی اینها دستیابی به صلحی پایدار را ناممکن می سازد. مهم تر از این سیر روزافزون تولید اسلحه های مخرب و نسل برافکن و آزمایش آن در روی ملتهای ناتوان است. اگر کشوری هم بخواهد خود را از این جنجالها دور کند و به راه صلاح رود و در تأمین امنیت تلاش کند، ناامنی منطقه ای و تحریکات جهانی باز امنیت آن کشور را هم به خطر خواهد افکند. سیر گستره تولید سلاحهای هیدروژنی و نوترنی آسایش جهانی را تهدید می کند.

برتراندراسل متفکر بریتانیایی در کتاب «Has Man A Future» می گوید:
ملتهایی که سرگرم جنگ سرد هستند سالیانه 3 هزار میلیون پوند یا در هر ثانیه 66000 پوند در راه تدارک آدمکشی خرج می کنند; بیش از نیمی از مردم جهان غذا به مقدار کفایت نمی خورند نه به آن جهت که لازم است این طور باشد، بلکه بدان جهت که ملتهای ثروتمند ترجیح می دهند به کشتن یکدیگر مشغول شوند تا به ملتهای فقیرتر یاری کنند. و در فصل «دانشمندان و بمب هیدروژنی» می گوید:

اگر جنگ عمومی آغاز شود و اسلحه ای که امروزه در دسترس است مورد استفاده واقع شود، احتمال آن می رود که جهان چنان آغشته به ذرات رادیواکتیو گردد، که جنگ منجر به نابودی همه ملتها شود اعم از متخاصم و بی طرف.
اینها نمونه هایی بسیار گذرا و محدود از اوضاع وخیم جهان امروز است که نشان می دهد جهان از نظر امنیت سیاسی سخت دچار مشکل می باشد. اما اوضاع امنیت اجتماعی نیز بسیار اسفبار است. در بیشتر جوامع جهان به ویژه جوامعی که می پندارند به اوج قلعه سعادت رسیده اند، ناهنجاریهای اجتماعی به صورتی دهشت بار و ترس آور شیرازه این جوامع را از درون می گسلد. سیر جنایات هر روز رو به افزایش است. سرقت، قتل، تجاوز، آدم ربایی، آدم فروشی و ; به شکل عجیبی رو به فزونی نهاده است. گزارشهای مستندی که از کشورهای جهان می رسد گواه روشنی از این ناامنی است و این نه تنها منحصر به مفاسد اجتماعی است، بلکه ناامنی اقتصادی که توسط شرکتهای بزرگ جهانی بر سرتاسر جهان عرضه می شود امنیت اجتماعی را در بسیاری از مناطق جهان به خطر افکنده است. عدم اعتماد اجتماعی، بی ثباتی اقتصادی، سیر فزاینده جرایم و مفاسد جمعی.

تمدن امروز جهان رویارویی عقیدتی را تشدید می کند و بحرانهای اقتصادی ناشی از طبیعت و سرشت این تمدن که بر پایه و اساس تفسیر مادی از زندگی و حیات آدمی پایه ریزی شده است- هر روز اختلاف سطح زندگی در میان افراد مختلف جهان را افزایش می دهد. اگر تا دیروز اضطراب یک انسان برای لقمه ای نان برای زیستن بود، اما امروز کمبود تمام وسایل زندگی مرفه مادی عوامل اضطراب آفرین در حیات مادی است کمبود فضاهای آموزشی، کمبود وسایل برقی برای زندگی در جامعه کنونی، کمبود مواد اولیه برای تولید تکنولوژی، کمبود مسکن و خانه ها در سیستم شهری، کمبود ماشین و وسایل تردد بین شهری، کمبود کار در نظام اداری، کمبود هوای سالم در مراکز تجاری شهرهای بزرگ و ; تمامی این مسائل اضطراب و ترس از آینده را در درون انسان افزایش می دهد.

اصلاح امتها در سطح جهانی کاری ساده نیست و تجزیه گذشته نشان داده است که توان این گونه اصلاحات در گستره جهانی کاری بس دشوار است و خدای متعادل این اقدام بزرگ را بر عهده آخرین سلاله پاکان و انجام اوصیای الهی و آخرین معصوم از نسل احمدی، حضرت بقیه ا; الاعظم جحه بن الحسن العسکری قرار داده است و باید که بشر با امید به آینده اولاً اضطرابات فردی را کاهش دهد و در مسیر تحقق آن آرمان بزرگ گامهایی هر چند اندک بدارد و با ایمان به فردایی روشن و امید به یاری حضرت یزدان در جهت نجات مومنان و پیروان پیامبر آخرالزمان آیینه جان را در مسیر زمینه سازی برای آن قیام شکوهمند از زنگارهای گناه و پلیدی جلا دهد و در مسیر برپایی آن قیام شکوهمند گامهایی استوار بردارد.
عدالت اجتماعی در عصر طلائی مهدی (عج)

عدالت اجتماعی که پیامبر اسلام (ص) در طول 23 سال با تحمل رنج و شکنجه در جامعه ای دور از تمام فضایل انسانی ایجاد کرد، متأسفانه به خاطر عدم پذیرش خلافت علی (ع) رنگ باخت، و با شهادت اسوه عدالت در محراب مسجد کوفه، عدالت نیز مدفون شد. دکتر علی الوردی می نویسد:
دین مساوات را که پیامبر آورد، با علی بن ابیطالب در یک قبر مدفون شد.

و با به انزوا کشانیدن امامان (ع) و عدم یاری آنان در مسیر اهداف بلندشان بشریت محروم از عدالت خاندان وحی شد، و این ستمگری بدانجا رسید که دست بر در خانه حضرت عسکری (ع) بردند و قصد جان موعود اهم حضرت بقیه ا; الاعظم (ع) را نمودند، و خدای آن یگانه واپسین امامت را با پرده غیب مصون داشت، تا با پیدایش انسانهایی والاگهر که محیای تحمل بار گران عدالت اجتماعی شوند، آن عدالت کم نظیر در جهان شکل گیرد. دامنه عدالت امام مهدی (ع) همه جا را فرا می گیرد، از ستمهای فراگیر تا بی عدالتی در نظام خانه، از ظلمهای اقتصادی تا خوردن مال دیگری به شوخی، از چپاولگریهای بین المللی تا بر گرفتن دانه ای کم ارزش از مال کودکی یتیم، از جنگ افروزی های جهانی تا آتش افروختن های در میان خانواده، از نظام خود تحمیلی فراگیر تا خودستایی در میان جمعی محدود و خلاصه مهدی (ع) چنان عدالتی را بیاورد که جهان چون او را ندیده باشد. ما در اینجا تنها اشاره هایی کوتاه به مواردی اندک می کنیم: اول العدل و آخره. او ابتدای عدالت و نهایت آن است.
امام صادق (ع) فرمودند:

چون قیام قائم آغاز شود، قطاع از میان می رود، و دیگر اقطاعی در میان نخواهد بود.
امام موسی کاظم (ع) در اوصاف حضرت مهدی (ع) می فرمایند:
خداوند هر سختی را برایش آسان و ; طومار زندگی ظالمان را توسط او در هم می پیچد و بالاخره هر شیطان پلید را به دست او نابود می سازد.
و نیز امام صادق (ع) در مورد عدالت فراگیر حضرتش فرمودند:
به خدا سوگند عدالت او در خانه هایشان وارد می شود همچنان که گرما و سرما وارد می شود.

در زمان حکومت حضرت مهدی (ع) میان همگان داد و دادگری حاکم می شود، حکم داوری در میان افراد جاری می گردد و حاکمان دوستان رعیت و رعیت دلبستگان فرمانروایان می گردند، نیکان عزیز می شوند و شروران خوار، صالحان سربلند می گردند و فاسدان بدنام، صدیقین آبرومند می شوند و دو چهرگان بی آبرو. در زمان حاکمیت مهدی (ع) تمام حقوق پایمال شده ملتها باز ستانده می شود، حق هر صاحب حقی باز پس داده می شود، گرچه به دست گذشتگان غصب شده باشد. امام صادق (ع) در این باره فرمودند:
این جهان به اتمام نخواهد رسید مگر آنکه مردی از تبار من خروج می کند و به سان حکومت داوری حکم می کند و مدرک و سند نمی طلبد و هر که را به حق حکمش را عطا می فرماید.
یعنی اگر حق فردی بر باد رفته و تمام مدارک نابود شده و کسی حاضر به شهادت بر علیه ظالم نباشد، در دوران مهدی (ع) حضرتش با دانش بیکران الهی و الهام یزدانی حق را از ناحق می شناسد، اگرچه گواه نباشد و به حق فرمان می دهد و داد مظلومان ستم دیده را از ستمگران باز می ستاند گرچه حق همسر نسبت به همسرش باشد و یا حق پدر بر فرزندش و یا حق حاکم بر رعیت و حق رعیت بر حاکم که دوران او عصر اتمام همه مشکلات جمعی و فردی است.
آبادانی در عصر طلائی مهدی (عج)

در دوران پر برکت مهدی (ع) تمام زمین به حکم یک شهر خواهد شد که از ساختمانهای به هم پیوسته برخوردار است و چنان که زمین گنجایش جای دهی به همه جمعیت را نداشته باشد دیگر کرات آسمان مورد استفاده مردم قرار خواهد گرفت. چرا که عمرها طولانی، زاد و ولد بسیار می شود و مرد نمی میرد مگر هزار فرزند خویش را می بیند. در آن عصر ابزار و وسایل مسافرت به دیگر کرات آسمان به صورتی بسیار ساده و آسان و سریع فراهم خواهد شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی جذب پنی‌سیلینG از محلولهای آبی با استفاده از کانولای اصلاح شده در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ModelدرBased Fuzzy Control of an Auto Swingدرup Furuta Inverted Pendulum: A Mechatronic Approach در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ModelدرBased Fuzzy Control of an Auto Swingدرup Furuta Inverted Pendulum: A Mechatronic Approach در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ModelدرBased Fuzzy Control of an Auto Swingدرup Furuta Inverted Pendulum: A Mechatronic Approach در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ModelدرBased Fuzzy Control of an Auto Swingدرup Furuta Inverted Pendulum: A Mechatronic Approach در word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: 10

چکیده:

In this paper, a report on the IUST Furuta Inverted Pendulum, designed and built at the Mechanical Engineering Department of the Iran University of Science and Technology (IUST), is provided. This work is carried out by a group of students, as part of the Mechatronics graduate course. A new fuzzy controller based on the idea of energy control is proposed, to swing up the inverted pendulum to the upright position. Furthermore, a model-based parallel distributed compensation (PDC) scheme is employed to stabilize the pendulum at its unstable equilibrium point, while the position of the arm is also controlled. Experimental results show the outstanding stability, performance and robustness of the controlled system.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تحلیل علل وقوع یک حادثه در نیروگاه منتظرقائم و ارائه راه حل جهت پیشگیری از حوادث مشابه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکاری ‏های مشترک بین المللی در word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکاری ‏های مشترک بین المللی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تاثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکاری ‏های مشترک بین المللی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تاثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکاری ‏های مشترک بین المللی در word :

دانلود مقاله بررسی تاثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکاری ‏های مشترک بین المللی در word که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1389 در مدیریت دولتی از صفحه 39 تا 54 منتشر شده است.
نام: بررسی تاثیر فرآیندهای یادگیری روی عملکرد در همکاری ‏های مشترک بین المللی
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یادگیری سازمانی
مقاله فرآیندهای یادگیری
مقاله عملکرد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله راهکارهای استفاده از پساب تصفیه خانه شهر بندرعباس جهت آبیاری فضای سبز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مطالعه اثر اسانس اوکالیپتوس ماهی(Eucalyptus globules) بر برخی فاکتورهای متابولیکی و درصد بقاء ماهی گپور معمولیCyprinuscarpio در شرایط ph اسیدی و بازی در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مطالعه اثر اسانس اوکالیپتوس ماهی(Eucalyptus globules) بر برخی فاکتورهای متابولیکی و درصد بقاء ماهی گپور معمولیCyprinuscarpio در شرایط ph اسیدی و بازی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مطالعه اثر اسانس اوکالیپتوس ماهی(Eucalyptus globules) بر برخی فاکتورهای متابولیکی و درصد بقاء ماهی گپور معمولیCyprinuscarpio در شرایط ph اسیدی و بازی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مطالعه اثر اسانس اوکالیپتوس ماهی(Eucalyptus globules) بر برخی فاکتورهای متابولیکی و درصد بقاء ماهی گپور معمولیCyprinuscarpio در شرایط ph اسیدی و بازی در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی
تعداد صفحات: 9
چکیده:
در این بررسی که بر روی اسانس اکالیپتوس Eucalytus globules در برخی از فاکتورهای متابولیکی و درصد بقاء در ماهی کپور معمولیcyprinus carpio در شرایط اسیدی، بازی و خنثی انجام شد، میزان 180 ماهی با وزن میانگین1/7±100 گرم و میانگین طولی2±20 سانتی متر که بین 12 تانک به طور مساوی تقسیم شدند و تیمارهای اسیدی،بازی،خنثی،اسیدی همراه اسانس، بازی همراه اسانس و خنثی همراه اسانس قرار گرفتند.مدت نگهداری 30 روز و در طول دوره با غذای بدون و حاوی اسانس (دوز 120 میکرولیتر در کیلوگرم غذا) تغذیه و در روزهای 15 و30 خونگیری از ماهی ها به عمل آمد.نتایج نشان می دهد میزان گلوکز در تیمار اسید و اسیئ همراه اسانس(روز 15)با تمام تیمارها و کنترل (روز 30،اختلاف معنی داری وجود داشت، بین میزان ALT در تیمار اسید(روز15) با تیمار ها و کنترل (روز30)تفاوت معنی داری با تیمار باز همراه اسانس(روز15) وجود داشت. میزانAST تفاوت معنی داری در بین تیمارها و کنترل مشاهده نشد. میزان آلبومین در تیمار اسید(روز15)نسبت به تیمار باز همراه اسانس (روز 30) اختلاف معنی داری برخوردار بود. میزان پروتئن تام در تیمار باز به همراه اسانس(روز30) نسبت به تیمار باز(روز15)، اسید همراه اسانس(روز 30)، اسید همراه اسانس(روز15) و باز همراه اسانس (روز15) از اختلاف معنی داری وجود ندارد. به طور کلی نتایج حاصل این آزمایش نشان دهنده اثر موثر اسانس اوکالیپتوس در جیره غذایی ماهی کپور معمولی بر پارامترهای متابولیکی بوده که از این رو استفاده از آن در جیره کپور معمولی برای تحقیقات بیشتر توصیه می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله An optimized clustering algorithm based on Kدرmeans using Honey Bee Mating algorithm در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آموزش ساخت وبلاگ در بلاگفا (اصول و مراحل کلی وبلاگ نویسی) در word دارای 45 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آموزش ساخت وبلاگ در بلاگفا (اصول و مراحل کلی وبلاگ نویسی) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه دانلود مقاله آموزش ساخت وبلاگ در بلاگفا (اصول و مراحل کلی وبلاگ نویسی) در word

معرفی سایت بلاگفا:  
ایجاد وبلاگ در سایت بلاگفا:  
عضویت در سایت بلاگفا:  
افزودن لینک در وبلاگ:  
افزودن تصویر به وبلاگ:  
پیوند های روزانه  
پیوند های وبلاگ  
صفحات جداگانه  
پروفایل مدیر وبلاگ  
وبلاگ دوستان  
مطالب دوستان  
تنظیمات وبلاگ  
انتخاب قالب وبلاگ  
تغییر کلمه عبور  
دیگر امکانات ;  
درج در فهرست وبلاگها  
تهیه نسخه پشتیبان  
حذف وبلاگ  
اتصال دامنه به وبلاگ  
تغییر آدرس وبلاگ  
راهنما  
مشاهده وبلاگ  
خروج  

معرفی سایت بلاگفا:

دلیل انتخاب این سایت برای ساختن وبلاگ سادگی کار و پرطرفدار بودن آن در میان وبلاگ نویسان است. در این سایت ظرف مدت چند ثانیه می توانید یک وبلاگ برای خودتان بسازید. برای ورود به سایت کافی است آدرس: www.blogfa.com را وارد کرده سپس کلید Enter را بزنید

ایجاد وبلاگ در سایت بلاگفا:

سایت بلاگفا از جمله سایت هایی است که سرویس رایگانی را برای ایجاد وبلاگ ارائه می دهد. بلاگفا دومین سرویس وبلاگ فارسی زبان است که روز به روز پیشرفت قابل توجهی داشته و هر روز بر تعدادکاربران آن افزوده می شود

عضویت در سایت بلاگفا:

اولین قدم برای داشتن وبلاگ عضویت در سایت بلاگفا است. برای این کار ابتدا به آدرس www.blogfa.com  بروید. صفحه ای (مطابق تصویر 1)  برای شما باز می شود. سپس روی گزینه ایجاد وبلاگ جدید کلیک کنید

 با کلیک بر روی لینک ایجاد وبلاگ جدید فرم ثبت وایجاد وبلاگ جدید مطابق تصویر 2 برای شما باز می شود

 فرم نمایش داده شده را به دقت پر کنید و به نکات زیر نیز توجه داشته باشید

1-   استفاده از حروف فارسی در شناسه کاربری مجاز نیست

2-   عنوان وبلاگ شما معرف شخصیت و طرز فکر شماست، در انتخاب آن دقت کنید

3-   کلمه عبور یا همان Password  نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس است

4-   در نوشتن آدرس پست الکترونیک دقت کنید، چون بعد از ارسال فرم عضویت نامه ای به ایمیلتان ارسال می شود تا Password  و سایر اطلاعات وارده برای شما ارسال شود

5-    فیلدهای دیگر را هم بنا به در خواست بلاگفا با دقت کامل کنید و پس از قبول شرایط سرویس دهی روی دکمه قبول قوانین سایت و ایجاد وبلاگ کلیک کنید

اگر اطلاعات خواسته شده را درست وارد کرده باشید و نامی را که برای وبلاگ خود انتخاب کردید از قبل گرفته نشده باشد صفحه ای مطابق تصویر 3 مشاهده خواهید کرد که پیام خوش آمد گویی شما به بلاگفا و تایید ایجاد وبلاگ شما می باشد. روی لینک  بازگشت به صفحه نخست کلیک کنید

 صفحه ی نخست بلاگفا برای شما باز می شود. برای ورود به بخش مدیریت وبلاگ در سمت راست صفحه بخش مدیریت وبلاگ در قسمت نام کاربری،  نام کاربری وبلاگ برای مثال: masternetwork را بدون .blogfa یا .com یا هر پیشوند و پسوند اضافه ای وارد کنید و سپس کلمه عبور را وارد کرده و بر رویلینک ورود کلیک کنید. (مطابق تصویر 4 )

 شما حالا وارد بخش مدیریت وبلاگ خود شده اید. برای شما صفحه ای (مطابق تصویر 5) نمایان می شود

 در سمت راست صفحه شما عناوین مختلفی را مشاهده می کنید که هر کدام در مدیریت وبلاگ به نحوی به شما کمک می کنند که ما در اینجا از ابتدا تا انتها کاربرد و طرز کار هر یک را برای شما توضیح می دهیم

میز کار

میز کار شامل چندین عنوان پر کاربرد در مدیریت وبلاگ است که شما در هر صفحه ای که باشید می توانید با کلیک بر روی عنوان میز کار این عناوین رو مشاهده کنید.البته هر یک از این ابزار ها در منوی سمت راست وجود دارند که در ادامه هر یک را توضیح خواهیم داد

پست مطلب جدید

 در این بخش کاربر قادر است که مطالب خود را در وبلاگ اضافه کند و به نوعی مهمترین بخش در وبلاگ نویسی است. با کلیک کردن بر روی پست مطلب جدید  صفحه ای(مطابق تصویر 6) را مشاهده می کنید. ابتدا در کادر عنوان مطلب موضوع مورد نظر را وارد کنید. در کادر مرکزی نیز شروع به نوشتن یادداشت مورد نظر پیرامون همان عنوان مطلب موضوع نمائید. از آیکونهای ویرایشی بالای این کادر نیز می توانید استفاده کنید. در نهایت روی دکمه ثبت مطلب و بازسازی وبلاگ کلیک کنید

اما در این بخش شما امکانات دیگری برای مدیریت یادداشت های خود دارید که از جمله آنها درج ادامه مطلب می باشد. این ابزار موقعی کاربرد دارد که شما در مورد موضوعی دو سه خط مختصراً یادداشت کرده اید ولی به دلیل زیاد بودن مطلب می خواهید مطلب تان در صفحه ی جدیدی باز شود برای این کار سمت چپ پایین کادر اصلی متن روی لینک ]درج ادامه مطلب[ کلیک کنید. کادر جدیدی در زیر کادر اصلی نمایان می شود که شما می توانید توضیح مطالب خود را آنجا اضافه کنید. با این کار در موقع نمایش صفحه اصلی وبلاگ همان چند خط اول برای کاربران نمایش داده می شود که در صورت تمایل بر روی ادامه مطلب کلیک می کنند و ادامه متن را مطالعه می کنند

از دیگر امکانات این بخش بخش نوع نظر خواهی از کاربران است که شما با استفاده از جعبه متن روبه روی آن می توانید نوع نظر خواهی از کاربران را مشخص کنید یا اینکه برای این مطلب اصلاً نظر خواهی نداشته باشید

اگر شما بخواهید که مطلبی را در وبلاگ خود موقتاً نمایش ندهید می توانید چک باکس ثبت موقت و عدم نمایش در وبلاگ را تیک بزنید تااین مطلب در وبلاگ شما موقتاً نمایش داده نشود

مطالب در وبلاگ شما بر اساس تاریخ مرتب می شوند یعنی هر مطلب جدیدی که وارد می کنید در بالاترین نقطه از وبلاگ قرار می گیرید و مطالب دیگر همینطور پایین می روند. حالا اگر شما بخواهید مطلبی را جابه جا کنید چه کار می کنید؟

جواب سوال آسان است. شما با ویرایش تاریخ و زمان ارسال مطلب می توانید مطلبی قدیمی را بالاتر از مطلب جدیدتان قرار دهید برای این کار روی لینک ] ویرایش تاریخ و زمان ارسال مطلب [ کلیک کنید. صفحه (مطابق تصویر 7) برای شما نمایان می شود

 شما می توانید به راحتی تاریخ مطلب دلخواه خود را طوری تغییر دهید که این مطلب از مطالب جدید بالاتر قرار گیرد. اگر بخواهید مطلبی همواره در صدر مطالب قرار داشته باشد باید چک باکس مطلب همواره در صفحه اول نمایش داده شود را تیک بزنید تا این مطلب همیشه اول نمایش داده شود

از دیگر امکانات ایجاد رمز برای مطلب است که شما می توانید برای مطلبی که در قسمت ]درج ادامه مطلب[ اضافه کرده اید رمز بگذارید تا فقط افرادی که شما دوست دارید این صفحه را ببینند. برای این کار روی لینک ]ایجاد رمز برای مطلب[ (تصویر6) کلیک کنید و در قسمت کلمه عبور برای مشاهده این مطلب (تصویر7) رمز مورد نظر خود را وارد کنید

افزودن لینک در وبلاگ:

اگر بخواهید کلمه یا عبارتی از متن وبلاگ خود را به صفحه خاصی در وب لینک کنید، کافیست پس ازانتخاب متن مورد نظر روی آیکون افزودن لینک کلیک کنید. با این کار پنجره ای (مطابق تصویر 8)  باز می شود

 در کادر مربوط به این قسمت باید آدرس Url صفحه ای که می بایست لینک به آن ارجاع داده شود را تایپ نمائید سپس درج لینک را بزنید

افزودن تصویر به وبلاگ:


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی آلایندههای زیست محیطی کارخانه های آجرسازی ( مطالعه موردی جنوبشرقی گرگان، نصرآباد) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شهرداری منطقه هشت تهران در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شهرداری منطقه هشت تهران در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شهرداری منطقه هشت تهران در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تاثیر دوره های آموزشی ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان شهرداری منطقه هشت تهران در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: دومین همایش ملی و تخصصی پژوهشهای محیط زیست ایران
تعداد صفحات: 14
چکیده:
به دنبال سوال اصلی تحقیق حاضرهدف اصلی نیز بررسی تاثیر اموزشهاای ضمن خدمت برعملکرد و کارایی پرسنل منطقه هشت شهرداری تهران براساس مدل کرک پاتریک است طرح تحقیق پژوهش حاضر درحیطه تحقیقات توصیفی جای میگیرد و ازنوع زمینه یابی پیمایشی است جامعه اماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنانی که حتی یک دوره اموزش ضمن خدمت را گذرانده اند 667نفر تشکیل میدهند که تعداد 247ازآنها به عنوان حجم نمونه مکفی بااستفاده ازروش نمونه تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند ابزار مورد استفاده دراین تحقیق پرسشنامه پژوهشگر ساخته 10سوالی درسه دسته واکنش یادگیری و تغییر رفتار است به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازمدل اماری tتک گروهی tدوگروه مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شده است باتوجه به میزان مقادیرt تک گروهی بررسی وضعیت موجود دیدگاه کارکنان شهرداری منطقه هشت نسبت به بررسی تاثیر موزش ضمن خدمت برکارایی کارکنان میتوان مطرح نمود که تفاوت معنی داری درسطح a=0/01 بین میانگین نظری با میانگین تجربی وجود دارد بنابراین بررسی سوال اصلی پژوهش نشان میدهد که باتوجه به اینکه میانگین تجربی بالاتر ازمیانگین نظری می باشد لذا کارکنان شهرداری منطقه هشت تاثیر اموزشی دوره های ضمن خدمت برکارایی کارکنان را بالاتر ازحدمتوسط گزارش کرده اند


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X