ايران مقاله
دانلود مقاله الگوریتم های آشکارساز ناهنجاری در تصاویر فراطیفی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات فنولوژیک و اجزای عملکرد با عملکرد دانه در ارقام کلزا ( Brassica napus L.) در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات فنولوژیک و اجزای عملکرد با عملکرد دانه در ارقام کلزا ( Brassica napus L.) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات فنولوژیک و اجزای عملکرد با عملکرد دانه در ارقام کلزا ( Brassica napus L.) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات فنولوژیک و اجزای عملکرد با عملکرد دانه در ارقام کلزا ( Brassica napus L.) در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات: 6
چکیده:
به منظور بررسی روابط بین صفات مختلف با عملکرد دانه و تعییین بهترین شاخص های انتخاب غیرمستقیم در زمینه بهبود ژنتیکی عملکرد دانه در ارقام مختلف کلزا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بر روی 20 گونه کلزا ( Brassica napus L. ) با سه تکرار در شهرستان بهبهان طی سال زراعی 91-1390 انجام گردید. نتایج حاصل از تجزیه ضرایب همبستگی برای عملکرد دانه نشان داد که عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنی داری با صفات کاشت تا سبز شدن(** 0/920= r )، کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک (** 0/337= r )، تعداد دانه در غلاف (** 0/447= r )، شاخص برداشت(** 0/716= r )، عملکرد پروتیئن (** 0/945= r )، و عملکرد روغن (** 0/920= r ) بود. نتایج تجزیه علیت بر روی کلیه صفاتی که دارای همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه بودند حاکی از کارآئی بالای صفات وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و ارتفاع بوته به عنوان معیارهای انتخاب غیرمستقیم بیولوژیک در بهبود ژنتیکی این صفت در ارقام به خصوص در نسل های مقدماتی برنامه های اصلاحی بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X