ايران مقاله
دانلود مقاله تنوع زیستی درحقوق مالکیت فکری بررسی کنوانسیون هاوموافقت نامه های بین المللی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تنوع زیستی درحقوق مالکیت فکری بررسی کنوانسیون هاوموافقت نامه های بین المللی در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تنوع زیستی درحقوق مالکیت فکری بررسی کنوانسیون هاوموافقت نامه های بین المللی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تنوع زیستی درحقوق مالکیت فکری بررسی کنوانسیون هاوموافقت نامه های بین المللی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تنوع زیستی درحقوق مالکیت فکری بررسی کنوانسیون هاوموافقت نامه های بین المللی در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
تعداد صفحات: 7
چکیده:
تنوع زیستی تنوع گونه ها عناصرژنتیکی و اکوسیستم ها را شامل میشود حقوق مالکیت فکری را میتوان به عنوان یکی اززمینه های اقتصادی و اجتماعی حفاظت ازتنوع زیستی به شمار آورد پیوند موضوع حفاظت ازتنوع زیستی با مالکیت فکری بیشتری مرتبط با انتقال تکنولوژیها و دانش بومی مربوط به حفظ و احیای تنوع زیستی ا ست درواقع ارتباط حقوق مالکیت فکری ناشی ازنقش آن به عنوان یکی ازمکانیزم های اصلی درحفظ و اعما لکنترل براطلاعات و دانش است رابطه بین تنوع زیستی و حقوق مالکیت فکری درسطح بین المللی توسط چندمعاهده شکل گرفت بررسی رویکرد سه سند اساسی یعنی کنوانسیون تنوع زیستی موافقت نامه تریپس و پروتکل کارتاهنا و تطبیق رویکرد آنها با یکدیگر موضوع مباحث این مقاله است


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله طراحی و شبیه سازی مخزن وکیوم مکعبی برای خشک کردن ترانفورماتورهای مجتمع فولاد مبارکه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش معماری و تمرکز فضاهای اداری در word دارای 0 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش معماری و تمرکز فضاهای اداری در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نقش معماری و تمرکز فضاهای اداری در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش معماری و تمرکز فضاهای اداری در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: همایش ملی مناسب سازی محیط شهری

تعداد صفحات: 0

چکیده:

نقش معماری در مناسب سازی بناها و ساختمان های مختلف یک منطقه جمعتی انسانی بی شک یکی از دغدغه های اصلی طراحان مهندسی و معماری شهری می باشد توجه به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف نظم و انضباط نمادگرایی سادگی و از همه مهتر اصالت اسلامی و سنتی بناها و تمایز آنها از همدیگر می تواند در مناسب سازی فضاهای مختلف شهری تاثیر بسزایی داشته باشد. آنچه این مقاله می خواهد به آن بپردازد تمایز و برجستگی فرم های مختلف معماری بناها در ابعاد مختلف می باشد. به طوری که مساجد و اماکن زیارتی با جلوه های خاص ساحامان های ادارات مختلف با توجه به فرم های جدید و مدرن امروزی معماری و تلفیق با معماری سنتی اسلامی و ایرانی و فضاهای تفریحی گردشی و آموزشی نیز با توجه به اهداف در نظر گرفته شده برای آنها در فضاهای مناسبی ایجاد گردد.
تمرکز و کمی فاصله فضاها و ساختمان های ادارات در کاهش وقت و حمل و نقل و هزینه هایمختلف انرژی اقتصادیو اجتماعی روانی جامعه تاثیر بسیار داشته و افزایش امید وس رعت در امور محوله حائز اهمیت می باشد.
مناسب سازی ساختمان های آموزشی، درمانی، زیارتی، مساجد فضاهای آموزشی و تفریحی را می توان از جنبه های زیر مورد تحقیق و بررسی قرار داد.
1) فاصله و امکان دسترسی و صرفه جویی در وقت 2) توجه به نوع کارکرد و مدت زمان استفاده بهینه از آنها 3) فرم معماری و تشخیص عملکردها 4) هماهنگی و زیبایی با بافت شهر.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بهینه یابی فراکاوشی برای مقیاس کردن حرکات قوی زمین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارائه مدل تحلیلی برای کمانشو ارتعاشات آزاد سازه استوانه ای تقویت شده با شبکه ی منظم مستطیلی در word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارائه مدل تحلیلی برای کمانشو ارتعاشات آزاد سازه استوانه ای تقویت شده با شبکه ی منظم مستطیلی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارائه مدل تحلیلی برای کمانشو ارتعاشات آزاد سازه استوانه ای تقویت شده با شبکه ی منظم مستطیلی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارائه مدل تحلیلی برای کمانشو ارتعاشات آزاد سازه استوانه ای تقویت شده با شبکه ی منظم مستطیلی در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: 4

چکیده:

در این مقاله سعی بر آن است تا مدلی تحلیلی برای کمانش و ارتعاشات آزاد سازهی استوانهای تقویتشده با شبکه منظم مستطیل WaffleStructureارائه گردد. برای این منظور ابتدا پوسته با استفاده از تئوری پوسته نازک نقدیNaghdi)و شبکه منظم مستطیل با به کار- گیری روش المان معادل مدل می گردند. بر این اساس ابتدا به تحلیل نیرویی و ممانی شبکه پرداخته میشود تا ماتریس سختی مواد سازه بدست آید. سپس به کمک روش ریتز ، به تحلیل پایداری استاتیکی و پایداری دینامیکی پرداخته میشود.پس از آن بر روی فرکانسهای طبیعی و نیرو های بحرانی کمانش پوسته تقویتشده تحلیل پارامتریک انجام میگردد. در انتها مقایسهای بین مقادیر بدست امده از روش تحلیلی ارائه شده و روش المان محدود بیان میشود که نشان از تطبیق بسیار خوب این دو روش دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله عوامل موثر بر نوع استفاده از پارک های جنگلی(مطالعه موردی پارک جنگلی حسن آباد) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله آموزش مدیریت منایع انسانی در word دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله آموزش مدیریت منایع انسانی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله آموزش مدیریت منایع انسانی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله آموزش مدیریت منایع انسانی در word :

گرچه پرورش مدیران در گذشته با سودآوری موسسه ارتباط نزدیکی داشته لذا امروزه چهره دیگری یافته است مدیران ارشد سازمانها دریافته‌اندکه تلاشهای آموزشی درست برای تداوم بالندگی کارکنان جهت تصدی مشاغل مدیریتی الزامی است.
تمامی برنامه های آموزشی سازمانهای بزرگ بر اصول مدیریت حرفه ای تاکید دارند که این برنامه ها با ارائه دانش و اطلاعات در زمینه های برنامه ریزی سازماندهی رهبری نظارت و تصمیم گیری به منزله ابزاری برای دستیابی به مدیریتی اثر بخش عمل می کنند.
برای برنامه های بالندگی مدیریت میتوان از طرحهای گوناگون بهره برد. تمرینهای مختلف یادگیری تجربی، نمونه های پژوهشی، آموزشهای دانشگاهی و مدیریت شورایی ظاهراً نیازهای آنان را به خوبی تامین می‌کند. مربی باید آموزشها را به شیوه ای ارائه نماید تا شرکت کنندگان بتوانند مطالب را تجربه کرده و آن را تحلیل نمایند وسرانجام عمل کنند از این رو مربیان بالنده کردن مدیران آموزش نمی دهند بلکه به مدیران کمک می کنند تا مهارت ها ودانش خود را گسترش دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بازیابی انرژی از فاضلاب با کمک فناوری های نوین در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله هویت بخشی به مکان درسینمای کردی نمونه موردی: چهارفیلم ازبهمن قبادی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله هویت بخشی به مکان درسینمای کردی نمونه موردی: چهارفیلم ازبهمن قبادی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله هویت بخشی به مکان درسینمای کردی نمونه موردی: چهارفیلم ازبهمن قبادی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله هویت بخشی به مکان درسینمای کردی نمونه موردی: چهارفیلم ازبهمن قبادی در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی
تعداد صفحات: 12
چکیده:
مفهوم مکان وهویت مکان طی دودهه گذشته توجه بسیاری ازحوزه های مختلف علمی مانند جامعه شناسی معماری هنرو; را به خود جلب کرده است سینما به عنوان یک هنر کهدارای زبان و بیان تاثیرگذاری است میتوان درهویت بخشی به مکان و به خود نقش مهمی ایفا کند این پژوهش درپی آن است تاضمنارایه تعاریفی ازمکان وهویت مکان به بررسی کمی و کیفی چهارفیلم ازسینمای کردی نحوه نگرش این فیلم ها را به عنوان یک رسانه و نهاداجتماعی نسبت به ماهیت مکان دریک جغرافیای انسانی خاص که دارای روابط انسانی و اجتماعی ویژه ای است بازگونماید و به چگونگی طرح و هویت بخشی به مکان دراین فیلم ها برای برقراری ارتباطی بهتر با مخاطب بپردازد تحقیق حاضر به لحاظ هدف ازنوع کاربردی بوده و به لحاظ گرداوری اطلاعات پیمایشی و توصیفی می باشد نتایج حاصل ازتحقیق نشان میدهد کارگردان این چهارفیلم توانسته است بااستفاده ازعناصرتصویری نمایشی و عناصرصوتی مرتبط با مکان وقوع داستان و بکارگیری صحیح و هدفمند آنها فرایند ادراک فضا و ایجادحس مکان را برای مخاطب خود چه آشنا و چه ناآشنا به بستروقوع پروژه تسریع نماید و درهویت بخشی به مکان به سینمای خاص و هدف غایی خود که آسیب شناسی مکان است به نتایج یافته ها و راهکارهایی کارکردی نائل گردد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارائه مدلی کاربردی جهت ارزیابی فرهنگ سازمانی در راستای حمایت از برنامه های دانشی سازمان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله The key determinants of eدرservice quality در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله The key determinants of eدرservice quality در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله The key determinants of eدرservice quality در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله The key determinants of eدرservice quality در word :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 17

چکیده:

As e-commerce proliferates all over the world, marketing companies are attempting to establish a competitive edge by interacting with their customers over the Web. These companies are using the Web to enhance communications with customers, to sell more products and services through an alternative channel, and to reduce the costs of interacting with customers. The most experienced and successful companies using the Web are beginning to realize that the key determinants of success or failure are not merely Web presence or low price but instead center on delivering electronic service quality (e-SQ). To encourage repeat purchases and build customer loyalty, companies must shift the focus of e-business from e-commerce to e-service. The purpose of this paper is to describe quality of e-services and to compare electronic service quality (e-SQ) and servqual. This paper discusses how companies can be competitive by providing quality e-services. The aim of this paper is to identify the features or dimensions that customers use to assess the quality of a electronic service or operation. will focus on identifying those characteristics that are perceived by customers as a necessity in achieving customer satisfaction in a virtual operation.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله شبیه سازی جریان و رسوب در حوضچه های رسوبگیر با نرم افزار CCHE2D در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مدلسازی دینامیکی توربین گاز نوع 94?2 V جهت استفاده در سیمولاتور بلادرنگ در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مدلسازی دینامیکی توربین گاز نوع 94?2 V جهت استفاده در سیمولاتور بلادرنگ در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مدلسازی دینامیکی توربین گاز نوع 94?2 V جهت استفاده در سیمولاتور بلادرنگ در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مدلسازی دینامیکی توربین گاز نوع 94?2 V جهت استفاده در سیمولاتور بلادرنگ در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 6

چکیده:

امروزه الزام در بهبود مصرف انرژی، موجب توجه هرچه بیشتر به افزایش راندمان نیروگاه های تولید برق شده است . راندمان بالای سیک لهای ترکیبی نسبت به دیگر روش های تولید انرژی سبب افزایش توجه صنعت تولید نیرو به این نیروگاه ها شده است. یکی از اجزای اصلی سیکل های ترکیبی توربین گاز می باشد و به منظور ساخت یک سیمولاتور بلادرنگ 1 برای نیروگاه های سیکل ترکیبی، مدلسازی توربین گاز ضروری است. با توجه به اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی طرح نیام(شرکت مپنا)، طرح غالب نیروگاه سیکل ترکیبی مورد استفاده شبکه برق سراسری کشور می باشد و در این طرح توربین گاز مورد استفاده از نوع 942 Vشرکت زیمنس است، جهت مدلسازی این توربین گاز در این مقاله ابتدا مدل کمپرسور و اجزای جانبی آن، مدل اتاق احتراق به همراه سیستم سوخ ترسانی و مدل توربین گاز بدست آمده است، و سپس این اجزا در کنار هم قرار گرفته است.همچنین از جمله پارامترهای مهم و تاثیر گذار در توربین گاز، دینامیک سیستم سوخت رسانی و پره های VIGV است، که در این مدلسازی نیز مورد توجه قرار می گیرد. نتایج بدست آمده از این مدل با داده های واقعی توربین گاز نوع 942 V در دو محیط کاری متفاوت از نظر دما و فشار ورودی، مقایسه شده است و تطبیق قابل قبول این نتایج با واقعیت، نشان دهنده صحت مدلسازی توربین گاز می باشد..


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بازیافت انرژی در سیستمهای تعلیق و کنترل دینامیکی خودروهای ترکیبی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تغییرات کیفیت آب تالاب هورالعظیم قبل و بعد از عملیات اکتشافمیادین نفتی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تغییرات کیفیت آب تالاب هورالعظیم قبل و بعد از عملیات اکتشافمیادین نفتی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تغییرات کیفیت آب تالاب هورالعظیم قبل و بعد از عملیات اکتشافمیادین نفتی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تغییرات کیفیت آب تالاب هورالعظیم قبل و بعد از عملیات اکتشافمیادین نفتی در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی محیط زیست
تعداد صفحات: 10
چکیده:
تالاب هورالعظیم با وسعتی بیش از 450 هزار هکتار یکی از مناطق ز یست محیطی منطقه و از مهمترین تالابهای پر تنوع ایران و دنیاست که اهمیت هیدرولوژیکی، بیولوژیکی و اکولوژیکی آن در حیات منطقه نقش اساسی دارد. در سالهای اخیر به علت کمبود نزولات جوی، خشکسالی و افزایش فعالیتهای انسانی بخشی از مساحت آن خشک و منجر به از بین رفتن محیط زیست طبیعی تالاب گردید. یکی از عوامل مهم تخریب هور، عملیات اکتشاف میادین نفتی و حفر چاه های نفت از سالهای 1379 تاکنون است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات کیفیت آب تالاب ناشی ازفعالیت های شرکت های حفاری بر اکوسیستم تالاب هور العظیم می باشد. بدین منظور بررسی تغییرات کیفیت آب منطقه با قبل و بعد از شروع عملیات حفاری طی دوره آماری بیست ساله (89- 1370 ) صورت گرفت. نتایج این بررسی نشان میدهد که کیفیت آب ورودی ایستگاه های هوفل ونیسان پس از عملیات حفاری کاهش یافته است. به نظر میرسد عملیات حفاری در منطقه و احداث چاه های بهره برداری آب توسط شرکت نفت منجر به تغییر شیب هیدرولیکی منطقه و کاهش سطح آب رودخانه و در نهایت باعث افزایش غلظت املاح محلول در آب و شوری آب افزایش یافته که باعث کاهش کیفیت آب میشود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی تعداد پانتونها در پاسخ اسکله ای شناور مسافربری زنجیره ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیر تیپ بندی اعضاء بر روی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تاثیر تیپ بندی اعضاء بر روی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تاثیر تیپ بندی اعضاء بر روی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تاثیر تیپ بندی اعضاء بر روی رفتار لرزه ای سازه های بتن آرمه در word :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: 10

چکیده:

یکی از مسائلی که رفتار لرزه ای سازه ها را تحت تاثیر قرار داده و طراحی را بدان وابسته می سازد تیپ بندی المان های سازه ای به هنگام آنالیز و طراحی سازه می باشد. این نوع تیپ بندی که بیشتر به خاطر سهولت اجرا و سادگی کار صورت می گیرد تغییراتی در رفتار سازه ها ایجاد می نماید. این مقاله به بررسی تاثیر تیپ بندی در رفتار لرزه ای قاب خمشی بتن آرمه می پردازد. در این تحقیق به بررسی تاثیر تیپ بندی بر روی رفتار غیر خطی یک سازه 8 طبقه بتنی و پاسخ های سازه در تحلیل دینامیکی غیر خطی نظیر حداکثر تغییر مکان بام، تغییر مکان های نسبی طبقات، توزیع انرژی در ارتفاع سازه و شاخصهای خسارت ( با تیپ بندی و بدون تیپ بندی) پرداخته شده است تا نتایج مثبت و منفی این تیپ بندی ها که هم اکنون در طراحی سازه ها کاملا مرسوم می باشد روشن گردد. نتایج تحلیل نشان می دهد که تیپ بندی اگرچه اجرای سازه را ساده می کند ولی در بعضی مواقع نه تنها رفتار سازه را در زلزله بهبود نمی بخشد بلکه باعث ایجاد طبقه نرم، تمرکز خسارت و انرژی جذب شده در بعضی طبقات می گردد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله ارتقای سازه ای خودرو سمند جهت دستیابی به استاندارد های ایمنی اروپا در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله رویکرد ANNدرGA در مدلسازی فرآیند بارشدر رواناب با استفاده از دو تابع هدف مختلف در طول دوره های متفاوت (مطالعه موردی: حوضه رودخانه فهلیان در استان فارس) در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله رویکرد ANNدرGA در مدلسازی فرآیند بارشدر رواناب با استفاده از دو تابع هدف مختلف در طول دوره های متفاوت (مطالعه موردی: حوضه رودخانه فهلیان در استان فارس) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله رویکرد ANNدرGA در مدلسازی فرآیند بارشدر رواناب با استفاده از دو تابع هدف مختلف در طول دوره های متفاوت (مطالعه موردی: حوضه رودخانه فهلیان در استان فارس) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله رویکرد ANNدرGA در مدلسازی فرآیند بارشدر رواناب با استفاده از دو تابع هدف مختلف در طول دوره های متفاوت (مطالعه موردی: حوضه رودخانه فهلیان در استان فارس) در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: 13
چکیده:
امروزه شبکه های عصبی مصنوعی به علت سادگی، عدم نیاز به تخصص هیدرولوژیک و دقت بالا در شبیه سازی وپیش بینی جریان آبراهه ها بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در این رابطه یکی از راهکارهایی که برای حذف روشزمان بر سعی و خطا در یافتن ساختار مناسب شبکه عصبی ارائه می شود استفاده از الگوریتم ژنتیک می باشد که بهصورت خودکار پارامترهای هیدرولوژیک و هواشناسی و همچنین تعداد نرون های لایه های پنهان را بهینه می کند.یکی از مشکلاتی که در تلفیق شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک مطرح می شود، ایجاد پدیده بیش برازش می باشدکه منجر به عکس العمل نامناسب شبکه در برابر داده های جدید می گردد. هدف از این مطالعه بهره گیری از مزایای ANN-GA در شبیه سازی و پیش بینی آبدهی رودخانه با حذف پدیده بیش برازش می باشد. بدین منظور در مسئله بهینه سازی مربوط به این رویکرد ترکیبی، از دو تابع هدف حداقل سازی میانگین مربعات خطا و حداقلسازی شاخص اطلاعاتی آکایک استفاده شد و عملکرد آن در نمونه های با طول های متفاوت بررسی گردید. نتایج نشان داد که شبیه سازی و پیش بینی در رویکرد ANN-GA با تابع هدف حداقل سازی میانگین مربعات خطا، حتی با استفاده از روش توقف زودرس در برخی از طول دوره ها همراه با بیش برازش است. این در حالی است که بابکارگیری تابع هدف حداقل سازی شاخص اطلاعاتی آکایک بیش برازش به وقوع نمی پیوندد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
چهارشنبه دوازدهم 8 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X