ايران مقاله
دانلود مقاله مکانیکی و بردهای الکترونیکی Mini PLC LOGO در اتوماسیون صنعتی در مهندسی تکنولوژی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله سنتز سیلیکای نانو ساختار و کاربرد آن در سامانه های رهایش کنترل شده دارورسانی در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله سنتز سیلیکای نانو ساختار و کاربرد آن در سامانه های رهایش کنترل شده دارورسانی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله سنتز سیلیکای نانو ساختار و کاربرد آن در سامانه های رهایش کنترل شده دارورسانی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله سنتز سیلیکای نانو ساختار و کاربرد آن در سامانه های رهایش کنترل شده دارورسانی در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: 6
نویسنده(ها):
نعمت دهقان نژاد – دانشجو دانشگاه زنجان
هاشم بردبارتابع – دانشجو دانشگاه زنجان
ابراهیم احمدی – هیئت علمی دانشگاه زنجان
زهرا محمدنیا – هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:
ایبوبروفن که به عنوان مسکن استفاده می شود جز داروهای غیراستروئیدی و ضدالتهابی است که در درمان دردهای رماتیسمی استفاده می شود.استفاده از این دارو در زمانهای طولانی موجب خونریزی معده شده و مشکلاتی را ایجاد می کند لذا محققانتلاش کرده اند با استفاده از سامانه های دارورسانی و فراپوستی عوارض جانبی مصرف این دارو را کاهش دهند، این روش برای انتقال سیستماتیک داروهای چربی دوست از جمله ایبوبروفن بسیار مناسب است. با قرار دادن گروههای عاملی مختلف برسطح داخلی سیلیکا، جذب سطحی و رفتار 15SBA- تغییر داده می شود. سطح سیلیکا با گروه های عاملی قطبی و غیرقطبی مختلفی اصلاح شده است. اگر سطح سیلیکا با گروههای قطبی نظیر آمین اصلاح شود، می تواند برهمکنش مناسبی با داروی ایبوپروفن ایجاد کند و برای رهایش کنترل شده این دارو استفاده شود. درابتدا مقادیر مناسبی از ایبوپروفن( 33 میلی گرم درلیتر) با 15SBA- در هگزان نرمال خوراکی در دمای 40 درجه سانتیگراد با قدرت همزدن 100 دور در دقیقه در مدت 35 بار گذاری شد. مقادیر ذکر شده پس از بهینه کردن استفاده گردید. میزان راندمان بارگذاری بین 30-40درصد و زماندرصد و زمانرهایش داروی ایبوپروفن 2-4ساعت به طول کشید. جهت رهایش در محیط شبیه سازی شده بدن باpH 7/4-7/2 تهیه شد پس از کلسینه کردن و عامل دار کردن 15-SBA- با گروه آمینی شرایط تغییر تغییرنموده و میزان راندمان تا 50 درصد ارتقاء یافت. همچنین زمان رهایش تا 250 ساعت یعنی نزدیک به 11 روز به طول انجامید


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله Synthesis and characterization of Wدرtype zeolite membrane:effect of synthesis temprature در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ارزیابی اثرات کمی و کیفی فاضلابهای بیمارستانی شهر اراک بر روی شبکه انتقال فاضلاب و تصفیه خانه شهر اراک ( از نقطه نظر آلانیده های آلی و فزات سنگین ) در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ارزیابی اثرات کمی و کیفی فاضلابهای بیمارستانی شهر اراک بر روی شبکه انتقال فاضلاب و تصفیه خانه شهر اراک ( از نقطه نظر آلانیده های آلی و فزات سنگین ) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ارزیابی اثرات کمی و کیفی فاضلابهای بیمارستانی شهر اراک بر روی شبکه انتقال فاضلاب و تصفیه خانه شهر اراک ( از نقطه نظر آلانیده های آلی و فزات سنگین ) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ارزیابی اثرات کمی و کیفی فاضلابهای بیمارستانی شهر اراک بر روی شبکه انتقال فاضلاب و تصفیه خانه شهر اراک ( از نقطه نظر آلانیده های آلی و فزات سنگین ) در word :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

امیرحسین محوی – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران
سجاد مظلومی – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم
محمد یاسر نوری سپهر – گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اللبرز، کرج، ایران
مهدی خدایاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

سابقه و هدف : بیمارستانها حجم زیادی فاضلاب تولید می کنند که می تواند بصورت بالقوه حاوی مواد خطرناکی باشد بنابراین نیاز به مدیریت صحیح فاضلاب بیمارستانی را یاجاب می کند. در این تحقیق ، ویژگیهای کمی و کیفی بیمارستانه، کلینیکه و مراکز بهداشتی شهر اراک و پتانسیل اثر آنها بر تصفیه خانه شهر اراک مورد مطالعه قرار گرفت. روش تحقیق : در این مطلعه مقطعی که در سال 91/1390 انجام گرفت کیفیت فاضلاب بیمارستانها، کلینیکها و مراکز بهداشتی درمانی شهر اراک از نقطه نظر پارامترهای PO*4 , TKN,pH, TSS, BOD*5, COD و همچنین فلزات سنگین مورد آنالیز قرارگرفت همچنین میزان تاثیر این آلاینده ها بر حسب معادل نفر بر شبکه جمع آوری فاضلاب شهری و تصفیه خانه شهر اراک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج و بحث: پایش مقادیر PO4,TKN,BOD*5 نشان می دهد که میزان روزانه دفع این آلاینده ها به ترتیب برابر با 188/14، 102/7و 53/6kg/d می باشد که به ترتیب برابر با 15763، 51351و 6700 نفر می باشد. متوسط مصرف سرانه آب برابرm*3/d 2116/5 و مقدار فاضلاب تولیدی برابر با 1693/2m*3/d برآورده گردید. همچنین مقدار فلزات سنگین در این بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی مورد آنالیز قرار گرفت که بیشترین مقدار تولیدی این آلاینده ها مربوط به Hg برابر با 99/331g/d و بعد از آن Zn و Ag به ترتیب برابر با 41/96 و 32/164g/d می باشد. نتیجه گیری : هرچند که وجود واحد فرآیند پیش تصفیه به کم کردن اثرات جانبی فرآیند تصفیه فاضلاب کمک می کند اما با توجه نتایج مطالعه مذکور و آگاهی از میزان تولید فاضلاب تولیدی شهر اراک، تخلیه فاضلابهای مذکور به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری می تواند انجام بگیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود تحقیق اسرائیل در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله ذخیره سازی هیدروژن در الیاژ LaNi5 در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله ذخیره سازی هیدروژن در الیاژ LaNi5 در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله ذخیره سازی هیدروژن در الیاژ LaNi5 در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله ذخیره سازی هیدروژن در الیاژ LaNi5 در word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

سید مصطفی ساداتی – کارشناسی ارشد، کارشناس آزمایشگاه خلاء و فوق سرد
حسین تارقلی زاده –
امید بیات –
علی خیاطیان –

چکیده:

در این تحقیق، آلیاژ میان فلزیLaNi5 به روش ذوب در کوره القای تحت اتمسفر خنثی تولید شده و پس ازفعالسازی مشخصات هیدروژنی آن توسط دستگاه سیورت اندازه گیری شده است. مشخصات هیدروژنی آلیاژ شامل روش فعالسازی، مقدار جذب و واجذب آلیاژ، سینتیک جذب و واجذب، فشار اشباع، فشار تخت جذب در دمای ثابت، بهترین دمای جذب و واجذب م یباشد. با اندازه گیری های انجام شده منحن یهای سینتیک جذب و واجذب (C-T)و منحنی جذب در دمای ثابت(PCT)رسم شده است. حداکثر مقدار جذب و واجذب به ترتیب wt% 1.6 و wt%1.57 بدست آمده است.همچنین ناحیه تخت جذب در دمای ثابت این ماده در فشار 3-4اتمسفر بدست آمده است که مقادیر بدست آمده توافق -بسیار خوبی با سایر گزارش های ارائه شده در مقالات دارد. تمام مراحل طراحی و ساخت دستگاه سیورت استفاده شده در
این آزمایش در داخل کشور انجام شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی رابطه عملکردخانواده بادینداری وشادکامی دربین دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه استفاده از کارت اعتباری با وفاداری مشتریان مطالعه موردی: (بانک انصار در شهر خرم آباد) در word دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه استفاده از کارت اعتباری با وفاداری مشتریان مطالعه موردی: (بانک انصار در شهر خرم آباد) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه استفاده از کارت اعتباری با وفاداری مشتریان مطالعه موردی: (بانک انصار در شهر خرم آباد) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه استفاده از کارت اعتباری با وفاداری مشتریان مطالعه موردی: (بانک انصار در شهر خرم آباد) در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
تعداد صفحات: 18
نویسنده(ها):
محسن امیرخانلو – کارشناس ارشد مطالعات بانک انصار
صادق بابائی هروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران
فرامرز جبارزاده – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، گروه حقوق، مهاباد، ایران

چکیده:
تحقیق حاضر به دنبال اثرات اختصاص کارت اعتباری به مشتریان می پردازد و در پی یافتن نظرات مشتریان در مورد خدمت کارت اعتباری می باشد. همچنین به دنبال شناسایی اثرات مثبت و منفی پدید آمده در مشتریان ناشی از استفاده کارت اعتباری بوده و سرانجام به دنبال آن است که اثرات مثبت اعطای کارت اعتباری بر وفاداری مشتریان بانک انصار را بسنجد. در حال حاضر، تمرکز مدیران بانک های خصوصی از جمله بانک انصار به سمت اعطای کارت اعتباری است. حال اقتضا می کند دریابیم که کارت های اعتباری اعطایی چه تاثیراتی بر وفاداری مشتری دارد و با استفاده از نتایج حاصله از تحقیق می توان خط مشی سیاست گذاری های آینده در این خصوص را تعیین کرد. تحقیق حاضر از نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی، همبستگی است، که با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی نگرش ها و عقاید مشتریان نسبت به پدیده کارت اعتباری می پردازد. از طرفی به بررسی رابطه اعطای کارت اعتباری با عوامل موثر بر وفاداری مشتری ذکر شده در مدل ونگ و سهال، 2003 می پردازد. با توجه به بررسی های انجام گرفته به این نتیجه رسیدیم که ابعاد کیفیت خدمت کارت اعتباری با وفاداری به بانک رابطه ای تائید شده دارند، ولی رابطه ابعاد کیفیت خدمت کارت اعتباری مثل قابلیت اطمینان، پاسخگویی، همدلی و ملموسات (ظواهر) تائید نشده و تنها رابطه میان قابلیت ایجاد اعتماد با وفاداری به کارکنان تایید شد، که این امر به لحاظ سیاست گذاری بانک مبنی بر جابجایی کارکنان به پیوسته است. می توان با بالابردن قابلیت اطمینان (انجام تعهدات به طور دقیق و قابل قبول) و همدلی (مراقبت و توجه ویژه به مشتریان) نحوه برخورد کارکنان و توانایی آنها در ایجاد اعتماد در مشتری برای خدمت کارت اعتباری راهی به سوی داشتن مشتریان وفادار را هموار کرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله آشکارسازی همدوس اهداف راداری با تموج میانی در کلاتر گوسی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله در مورد چسب در word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله در مورد چسب در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله در مورد چسب در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله در مورد چسب در word :

چسب

نگاه اجمالی
هر چند از چسب در صنعت، مخصوص آبنوس‌کاران و صحافان و بیشتر برای چسباندن قطعات چوبی و یا اشیای کاغذی بود. اما به تدریج دامنه کاربرد آن گسترش یافت. به طوری که امروزه به جای استفاده از میخ، پیچ، بست، لولا و; برای اتصال قطعات فلزی، چوبی، کائوچویی، ; از بخاری گرفته تا تهیه اسباب بازی , صنایع مونتاژ و حتی برخی از قسمت‌های هواپیماهای مافوق صوت , از چسب‌های گوناگون و ویژه‌ای که به روش سنتزی تهیه می‌شوند , استفاده می‌شود.

تاریخچه
پیشینه بهره‌گیری از چسب توسط انسان را می‌توان در واقع از عصر سنگ و دوران غارنشینی در تهیه تیر و کمان و یا نقاشی حیوانات غول پیکر بر روی تخته سنگها با استفاده از رنگدانه‌ها دانست. بدون شک، خون نخستین ماده‌ای بود که بشر از آن به عنوان چسب استفاده می‌کرد که البته کیفیت خوبی نداشت و متداول نشد. به تدریج بشر به وجود مواد چسب دار طبیعی پی برد و استفاده از آنها را آموخت.در واقع اولین واده چسب دار که بطور گسترده مورد استفاده قرار گرفته بود، مواد نشاسته‌ای، قندی، صمغ‌ها، و شیره‌های برخی از گیاهان بود.

مثلاً رومیان از سقز (ماده چسبدار و صمغی که از درختان برگ سوزنی نظیر سرو و کاج و یا درخت صنوبر ترشح می‌شود) در صنعت کشتی سازی استفاده می‌کردند. به تدریج مواد دیگری مانند موم، عسل و یا مواد ژله مانندی از ماهی، شاخ حیوانات یا شیر و تخم مرغ بکار گرفته شده بعدها، با پیشرفت صنایع و استخراج و پالایش نفت، از قیر و قطران چوب و ; به عنوان چسب استفاده به عمل آمد. اگر چه کائوچوی طبیعی (شیوه لاتکس) از مدتها قبل شناخته شده بود، اما چون حلال مناسبی برای آن موجود نبود، کاربردی به عنوان ماده چسبی پیدا نکرد تا اینکه با دستیابی به روغن‌های نفتی که کائوچو را در خود حل کرده و مایع چسبناکی را به وجود می‌‌آورند، کاربرد آن به عنوان ماده چسبی متداول شد.

صمغ عبارت است از ترشحات (شیره) درختان . که اغلب در فصل بهار از شاخه‌های درختان خارج می‌شوند .
چسب‌ها از دسته مواد بسپار و ماکرومولکولی‌اند که می‌توانند اشیا را به یکدیگر متصل کنند.
چسب گیاهی
چسب نشاسته، دکسترین، سرشیم، دکسترین و نشاسته که از چسب‌های محلول در آب‌اند و از آنها در چسبانیدن تمبر، پاکت، کاغذ، مقوا، چوب، ; استفاده می‌شود.
سریشم چسبی طبیعی‌ست که از عناصر گیاهی و یا جانوری استخراج می‌گردد . سریشم‌های گیاهی به ژلاتین هم معروف هستند .
صمغ عربی که از درختی به نام صمغ سنگالی بدست می‌آید، سفید رنگ و محلول در آب است و عمدتاً شامل هیدرات‌های کربن است.
چسب حیوانی
ژلاتین که از اعضای بدن حیوانات از جمله استخوان تهیه می‌شود و قدرت چسبانندگی آن از چسب‌های گیاهی بیشتر است و بیشتر در تهیه فیلم عکاسی و پوشش کپسول موارد دارویی مصرف دارد.
سریشم حیوانی که مانند ژلاتین است ولی درصد خلوص گلوبین آن کم است و از استخوان، پوست و یا شیر حیوانات ته

یه می‌شود. و در نجاری، کارتن سازی، کبریت سازی، تهیه کاغذ سنباده و غیره مصرف دارد.
لاک که در نجاری برای جلای سطح اشیای چوبی مصرف دارد و از نوعی حشره به نام ترمزدانه که در کشور هند فراوان است، به دست می‌آید.

چسب کانی
مانند فسفات‌ها و سیلیکات‌های قلیایی که در اتصال اشیای سرامیکی، کوارتزی و شیشه‌ای کاربرد دارند. و بر خلاف چسب‌های گیاهی و حیوانی در مقابل گرما و آب مقاوم‌اند. از این رو از آنها در ساختن اجاقهای برقی و گازی و آجرهای نسوز استفاده می‌شود.
چسب سنتزی
الاستومرها: که شامل چسب‌های کائوچویی مصنوعی است و در صنعت کشتی سازی و صنایع هواپیماسازی کاربرد دارند. مانند چسب لاستیک که محلول کائوچو در بنزین است و یا چسب «اوهو» و مشابه آن که از مشتقات وینیلی در حلال‌هایی نظیر استون و اسید استواستیک حاصل می‌‌شود، این نوع چسب‌ها قدرت چسبانندگی همه چیز (غیر از لاستیک) را دارند. از این رو، کاربردهای گوناگون و مهمی در صنعت، تجارت و منازل پیدا کرده اند.

ترموپلاست‌ها: که شامل پلی اکریل و سیانواکریلات‌هااند که به «چسب فوری» معروف‌اند و اتصال محکم بین قطعات مختلف ایجاد می‌کند. (در حد چسب‌های اپوکسی). برخی معتقدند که سیانواکریلات یک منومر فعال است که در مجاورت مختصر رطوبت موجود در هوا بصورت پلیمر در می‌آید. از این رو، برای محیط‌های خشک مناسب نیست.
چسب اپوکسی
که از تراکم دی فنیلو پروپان و اپیکلرهیدرین حاصل می‌شود. نوعی از آن در تجارت به نام چسب دوقلو متداول است که شامل دو قسمت است، یک قسمت ماده چسب‌دار، و قسمت دیگر یک ماده کاتالیزور است که موجب تغییر در ماده چسب‌دار و عمل چسبانندگی آن می‌شود. قدرت چسبانندگی چسب اپوکسی فوق‌العاده زیاد است و در هواپیما سازی، ساختن اتاق خودروها، و پل سازی و ; کاربرد دارد.

نوار چسب‌ها: جنس این نوع نوارها ممکن است از پارچه، کاغذ، طلق، و یا پلاستیک پلی کلرید وینیل (p.v.c) باشد که به چسب‌هایی مانند چسب‌های کائوچویی و سرشیم آغشته شده‌اند.
چسب بتونه‌ای
بتونه‌ها، خمیرهای نرم و چسبناکی‌اند که به کندی در هوا خشک می‌شوند و برای پرکردن شکاف‌ها و منافذ، بویژه در بخاری مصرف می‌شود. مهم‌ترین انواع بتونه‌ها عبارت است از :
بتونه شیشه: که از مخلوط پودر کربنات کلسیم و روغن کتان تهیه می‌شود و در هوا نسبتاً به سرعت خشک و سخت می‌شود. اما پس از سخت شدن، دوباره در روغن کتان به صورت خمیر نرم و قابل استفاده در می‌آید.

بتونه آبی: که در تهیه آکواریم مصرف دارد و از مخلوط کردن پودر اکسید سرب (Pbo) با روغن کتان بدست می‌آیند. بتونه گلسیرین و اکسید سرب: از اختلاط اکسید سرب و گلسیرین تهیه می‌شود و در مقابل آب، اسید و قلیا مقاوم است و پس از 45 دقیقه سفت می‌شود و برای بتونه کردن چوب، شیشه، چینی، سرامیک و اشیای سنگی مصرف دارد.
گرد بتونه: که به صورت آرد سفید رنگی شامل چهار قسمت گچ پخته و یک قسمت صمغ عربی است و در موقع استفاده، آن را در آب و یا محلول اسید بوریک به صورت خمیر در می‌آورند و با آن اشیای ظریف ساخته شده از سنگ سفید، چینی، و شاخ سفید را بتونه می‌کنند.
از چسبها برای اتصال دادن پلاستیکها، چوبها، کاغذ، سرامیک و فلزات استفاده فراوانی می‌شود.

خاصیت چسبانندگی یک بسپار به نیروهای چسبندگی آن بستگی دارد. بعضی از بسپارها به خاطر داشتن گروههایی با جاذبه‌های واندروالسی بیشتر چسبندگی خوبی دارند. بسپارهایی که چسبندگی خوبی نداشته باشند با افزودن یک اسید آلی یا موادی که گروههایی با جاذبه واندروالسی دارند، به صورت قابل اتصال در می‌آید. برای هر ماده‌ای با توجه به جنس و ساختار و نوع استفاده باید چسب مناسبی انتخاب کرد.
رنگ
مطالعه درباره ی رنگ ملاحظاتی را در زمینه های فیزیک ، فیزیولوژی و روانشناسی پیش می آورد . علم فیزیک ، توزیع انرژی طیفی نوری را که از یک سطح صادر و یا به وسیله ی آن منعکس می شود ، بررسی می کند ( شاخه ی خاصی از آن به مطالعه ی جنبه های شیمیایی رنگیزه ها و رنگینه ها ، در ارتباط با خواص رنگ ساز این مواد می پردازد ) . فیزیولوژی ، فرایند هایی را که در چشم و مغز به هنگام تحریک ناشی از تجربه ی رنگ اتفاق می افتد ، مورد مطالعه قرار می دهد . روانشناسی

در مسائل آگاهی و ذهنیت نسبت به رنگ – همچون عنصری از تجربه ی بصری – بحث می کند . اشتراک اصطلاحات در این عرصه ها ، غالبا ً بر دشواری درک مفاهیم می افزاید . مطالعه ی هنری رنگ نیز مقوله ای جدا از این ملاحظات نیست ، و به خصوص رویکرد روانشناختی رنگ در این زمینه اهمیت دارد .

هر رنگ دارای سه صفت یا سه بُعد بصری مستقلا ً تغییر پذیر است : فام ، درخشندگی و اشباع.
فام ، صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسله ی رنگی ( از قرمز تا بنفش) – معادل با نور طول موج های مختلف در طیف مرئی – مشخص می کند .گفته می شود که تقریبا ً 150 فام

متفاوت را می توان تشخیص داد ، ولی همه ی اینها به طور مساوی در طیف مرئی توزیع نشده اند ، زیرا چشم ما برای تفکیک فام ها در طول موج های بلند تر توانایی بیشتری دارد . بلند ترین طول موج ها در منطقه ی قرمز و کوتاه ترین طول موج ها در منطقه ی بنفش هستند . دسته بندی عمومی رنگ ها به بیفام ( سیاه ، سفید و خاکستری ها ) ، و فام دار ( قرمز ، زرد ، سبز ،;) بر همین صفت مبتنی است . برای سهولت درک مطلب ، فام را می توان مشخص کننده ی اسم عام رنگ ها تعریف کرد .

قرمز ، زرد و آبی را فام های اولیه می نامند و چون مبنای سایر فام ها هستند ، رنگ های اصلی نیز نام گرفته اند . فام های ثانویه عبارتند از : نارنجی ، سبز و بنفش که که از اختلاط مقادیر مساوی از دو فام اولیه حاصل می شوند . فام های ثالثه از اختلاط فام های اولیه و ثانویه به دست می آیند : زرد- نارنجی( پرتقالی) ، نارنجی- قرمز ، قرمز- بنفش ( ارغوانی) ، بنفش- آبی ( لاجوردی)

، آبی- سبز (فیروزه ای) ، سبز- زرد (مغز پسته ای) . دوازده فام نامبرده را با ترتیبی معین در چرخه ی رنگ ، نشان می دهند . در چرخه ی رنگ ، فام های ثانویه و ثالثه ای که بین یک زوج فام اولیه جای گرفته اند ، دارای روابط خویشاوندی هستند و در کنارهم ساده ترین هماهنگی رنگی را پدید می آورند .

درخشندگی (والوور) ، دومین صفت رنگ است و درجه ی نسبی تیرگی و روشنی آن را مشخص می کند(غالبا ً نقاشان اصطلاح رنگسایه را نیز در همین معنا به کار می برند) . معمولا ً درخشندگی رنگ های فام دار را در قیاس با رنگ های بیفام می سنجند . در چرخه ی رنگ ، زرد

بیشترین درخشندگی (معادل خاکستری روشن نزدیک به سفید) و بنفش کمترین درخشندگی ( معادل خاکستری تیره ی نزدیک به سیاه) را دارد . در سلسله ی رنگی ، هر فام نسبت به دیگری میزان تیرگی یا روشنی ذاتی اش را می نمایاند . معکوس کردن این ترتیب طبیعی ، ناسازگاری رنگی به بار می آورد (مثلا ً اگر بنفش روشن در کنار سبز زیتونی قرار گیرد ، نوعی تکان بصری ایجاد می کند.

اشباع (پرمایگی) ، سومین صفت رنگ است و میزان خلوص فام آن را مشخص می کند ( گاه واژه ی شدت را در این مورد به کار می برند ) . فام های چرخه ی رنگ صد در صد خالص اند ولی در طبیعت به ندرت می توان فام خالصی یافت . همچنین ، کمتر رنگیزه ای حد اشباع فام مربوطه در چرخه ی رنگ را داراست .

اگر فام ها به هم آمیخته شوند ، رنگ های شکسته به دست می آیند . اختلاط فام های خالص با یکدیگر یا با رنگ های بیفام ، باعث تغییر در پرمایگی و درخشندگی شان می شوند . به طور کلی ، هر فام قابلیت ایجاد رنگ های متنوعی را در حوزه ی خود دارد که به آن تلوّن (واریاسیون ) می گویند ( مثلا ً انواع صورتی ، اُخرایی وقهوه ای ، تلوّن در فام قرمز هستند .
چگونگی متظاهر شدن رنگ ها از دیگر مباحث رنگ شناسی است . در تجرب

ه ، سه نمود مختلف در رنگ ها می توان تشخیص داد : فیلمرنگ ، حجمرنگ و سطحرنگ .
فیلمرنگ ، رنگی است که در فاصله ای نا مشخص نسبت به بیننده ظاهر می شود (مثلا ً رنگی که در طیف نما اسپکتروسکوپ می توان دید ، یا رنگ آسمان خاکستری یکنواخت) . فیلمرنگ ، بافت واضحی ندارد و گویی شخص می تواند کمابیش به درون آن رسوخ کند . همواره در تراز جلو به چشم می آید . فیلمرنگ را نمی توان همچون کیفیتی در اشیاء و یا متعلق به رویه ی اشیاء دانست .
حجمرنگ را در اشیای پشت نما می توان دید ( مثلا ً در یک استکان چای یا در بخار رنگین) . حجمرنگ در فضای سه بُعدی که اشغال کرده است گسترش می یابد ، ولی تراز متغیری نسبت به چشم بیننده ندارد .

سطحرنگ ، چنان به نظر می آید که روی سطح شیء قرار گرفته است ( مثلا ً در یک کاغذ رنگی) . بافت رویه ی شیء را به خود می گیرد و حایل غیر قابل نفوذ برای چشم ایجاد می کند . سطحرنگ را معمولا ً همچون کیفیتی در خود شیء می انگاریم .
از این سه کیفیت ظاهری که اشاره کردیم ، نمود های دیگری چون تلأ لو، فروغ و فلزنما ناشی می شوند . نقاشان با سطحرنگ سر و کار دارند ولی بخشی از صناعت آنان معطوف به ایجار نمود های حجمرنگ ، فیلمرنگ ، تلأ لو و فروغ به وسیله ی رنگیزه است که در واقع چنین کیفیت هایی را ندارد . آن دسته از حجم سازان مدرن که با موادی چون پلاستیک کار می کنند ، از نمود حجمرنگ بهره می گیرند .
یکی از ملاحظات روانشناختی رنگ که در کارب

رد هنری رنگ اهمیت دارد ، بررسی تأثیر متقابل رنگ ها است . جلوه یا اثر هر رنگ در جوار رنگ دیگر تغییر می کند . اگر در شرایط روشنایی مناسب ، چند ثانیه به یک رنگ فام دار خیره شویم و بی درنگ بر سطحی سفید بنگریم ، مکمل آن رنگ را خواهیم دید . این پدیده را – که ناشی از واقعیت فیزیکی رنگ عینی نیست – پی انگاره می نامند . پی انگاره ی هر رنگ ، رنگ مجاورش را تحت تأثیر قرار می دهد و در نتیجه ، تفاوت کیفی آن دو رنگ بارزتر می شود ( مثلا ً قرمز در کنار

سبز ، پرمایه تر به نظر می رسد و برعکس ) . تغییری که بدین سان در جلوه ی رنگ ها پدید می آید ، مشخص کننده ی تباین آنها است . اگر موقعیت دو حوزه ی رنگی مقایسه شده چنان باشد که تغییر جلوه ی رنگ ها با هم تلاقی کند ، اصطلاح تباین همزمان به کار برده می شود .
رویکرد روانشناختی رنگ به احساس های معینی نیز بستگی دارد که رنگ های عینی دربیننده برمی انگیزند.
به سخن دیگر ، در این مقوله ، رابطه ی رنگ های عینی با اثرات ذهنی شان مورد نظر است . رنگ هایی که حاوی مقدار زیادی آبی هستند ( از بنفش تا سبز) ، نسبت به رنگ هایی که زرد یا قرمز بیشتری در خود دارند (از مغز پسته ای تا ارغوانی) ، سردتر می نمایند . رنگ های سرد ، مختصر کاهش در دمای بدن نگرنده ایجاد می کنند و رنگ های گرم باعث مختصر افزایش دمای بدن می شوند .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی نگرش والدین ، مربیان ودانشجویان درمورد ضرورت آموزش پیش ازدبستان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی حجم فرسایش سنگ و ارتباط آن با تکتونیک در طاقدیس دنه خشک با استفاده ازGIS در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی حجم فرسایش سنگ و ارتباط آن با تکتونیک در طاقدیس دنه خشک با استفاده ازGIS در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی حجم فرسایش سنگ و ارتباط آن با تکتونیک در طاقدیس دنه خشک با استفاده ازGIS در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی حجم فرسایش سنگ و ارتباط آن با تکتونیک در طاقدیس دنه خشک با استفاده ازGIS در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 9

نویسنده(ها):

شهرام بهرامی – استادیار گروه جغرافیای طبیعی- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دانشگاه تر
جواد جمال ابادی – مربی گروه جغرافیای طبیعی- دانشکده جغرافیا و علوم محیطی- دانشگاه تربیت م

چکیده:

هدف این تحقیق محاسبه حجم فرسایش سنگ و ارتباط آن با تکتونیک در طاقدیس دنه خشک در استان کرمانشاه است. ابتدا محدوده 90 حوضه زهکشی در دامنه طاقدیس بر اساس تصاویر ماهواره ایQuickbirdو داده های ارتفاعیSRTMمشخص گردید. بعد از بازسازیی سطوح قدیمی ژئومورفیکDEMاولیه(قبل از فرسایش) منطقه تهیه گردید. سپسDEM فعلی(واقعی) منطقه تهیه شد. با کم کردن حجمDEM واقعی از حجمDEM اولیه (قبل از فرسایش) حجم فرسایش سنگ در هر دره محاسبه گردید. با استفاده از شیب لایه ها و عرض طاقدیس، منطقه مطالعاتی به 9 زون تکتونیکی تقسیم گردید و میانگین پارامترهای حجم فرسایش سنگ حوضه هاVeمساحت حوضه هاA و نسبت حجم فرسایش سنگ به مساحت حوضهها Rva) در هر زون بدست آمد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که با افزایش شیب ساختمانی پهلوی طاقدیس مقدار پارامترRva نیز افزایش می یابد. همچنین رابطه مستقیمی بین مساحت حوضه ها و حجم فرسایش سنگVe وجود دارد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بازیافت فلاکس در غشاء های گرفته شده توسط پسابهای نساجی با روش شستشوی شیمیائی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی آسیبها و اثرات مجتمع فولاد مبارکه بر محیط زیست با استفاده ازمطالعات ژئو شیمیایی آب – خاک و نهشته های رسوبی در word دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی آسیبها و اثرات مجتمع فولاد مبارکه بر محیط زیست با استفاده ازمطالعات ژئو شیمیایی آب – خاک و نهشته های رسوبی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی آسیبها و اثرات مجتمع فولاد مبارکه بر محیط زیست با استفاده ازمطالعات ژئو شیمیایی آب – خاک و نهشته های رسوبی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی آسیبها و اثرات مجتمع فولاد مبارکه بر محیط زیست با استفاده ازمطالعات ژئو شیمیایی آب – خاک و نهشته های رسوبی در word :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

خلیل رضایی – دانشجوی دکترای رسوب شناسی – دانشگاه تربیت معلم تهران
سوسن نوروزی – دانشجوی دکترای رسوب شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا صراف زاده – کارشناس ارشد زمین شناسی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

در منطقه مورد مطالعه فعالیت های صنعتی به عنوان اصلی ترین عامل تخریب احتمالی محیط زیست ،اثرات چشمگیری در منطقه بر جای می گذارد که یکی از آنها مجتمع فولاد مبارکه است . عامل انتشار و پراکندگی مواد آلاینده ( عناصر سنگین ) در اینگونه صنایع به ویژه در منطقه مورد مطالعه وزش باد ، رواناب و آبهای زیرزمینی می باشد هد ف اصلی از تحقیق مطالعه و ارزیابی وسعت و میزان آلاینده هادر خاک و آب و نهشته ها و رسوبات سطحی در محدوده مجتمع فولاد مبارکه است در این تحقیق تلاش گردیده است اثرات زیست محیطی احداث مجتمع بر منا طق مجاور با بهره گیری از مطالعات ژئو شیمیایی رسوبات و رسوب شناسی منطقه و نمونه برداری موردی از آب مورد بررسی قرار گیرد . پس از انجام آزمایشات دانه بندی با استفاده از نتایج آنالیز نمونه های برداشته شده از نهشته های سطحی و رسوبات که با روش های AAS,ICP,XRD,XRF صورت گرفته و تجزیه و تحلیل آنها میزان تاثیر گذاری مجتمع بر مناطق مجاور مشخص گردیده و در نهایت با مد نظ ر قرار دادن استاندارد های جهانی و مقایسه آنها با حد طبیعی محدوده های حاوی آلاینده ها مشخص گردید . در پایان بطور خلاصه بر برخی روشهای موثر در جلوگیری از پخش آلاینده های زیست محیطی در منطقه اشاره شده و راهکارهائی ارائه شده است .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مفهوم یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت زنجیره عرضه و پیشنهاد سیستم های برنامه ریزی یکپارچه درگروه صنعتی ایران خودرو در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اصل تعدد قاضی پس از پیروزی انقلاب در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اصل تعدد قاضی پس از پیروزی انقلاب در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اصل تعدد قاضی پس از پیروزی انقلاب در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اصل تعدد قاضی پس از پیروزی انقلاب در word :

چکیده:

مسئله تعدد قاضی از جمله مباحثی است که گرچه در حقوق، مورد پذیرش حقوقدانان است و در سیستم های گوناگون حقوقی کمابیش وجود دارد؛ ولی در همه کتب فقهی امامیـه مورد بحث قرار نگرفته است و آن دسته از فقها که این مهم را مورد بحث قرار داده اند، نه به طور تفصیلی و همه جانبه، بلکه به صورت گذرا و البته بیشـتر در بحـث صـفات قاضـی مورد بحث قرار داده اند.1 با توجه به امتیازات و محاسنی که برای این نوع قضاوت برشمرده اند و نظر به اینکه امروزه کمتر می توان از قاضی مجتهد و دارای شرایطی کـه در کتـب فقهی بیان شده است، سخن گفت و سراغ گرفت، واکاوی این مهم از منظر فقهی و حقوق داخلی جای بررسی بیشتر دارد.

مسئله تعدد قاضی یا قضاوت شورایی در حقوق مورد بحث و نزاع است. عده ای می گویند: در قوانین جزایی اسلام سیستم تعدد قضات پیش بینی نشده است و رسیدگی به دعاوی به روش وحدت قاضی صورت می گیرد؛ به این معنی که رسیدگی به کلیه جرایم و شکایات توسط یک قاضی انجام می پذیرد. حقوق اسلامی در عین توجه به فواید و مصـالح علمـی روش وحدت قاضی، از مزایای تعدد قاضی نیز غافل نبوده و به قاضی این اجازه را داده است کـه علمـا و روحـانیون و فقهـا را در محاکمـات شـرکت دهـد و نظـر مشـورتی آنهـا را بخواهد، بدون اینکه تحت تأثیر سخنانشان قرار گیرد و مکلف باشد از فتاوای آنها تبعیت کند؛ بلکه او فقط طبق استنباط خود حکم می دهد و آن را به موقع اجرا می گذارد.2

کلمات کلیدی: تعدد قاضی، انقلاب اسلامی، حقوق، اسلام

تاریخچه تعدد قاضی ( قضاوت شورایی)

در سیستم قضائی فعلی ایران، جز در موارد استثنایی، به طور کلی مسأله تعدد قاضی پیش بینی و مقرر نگردیده است و رسیدگی در امـور مـدنی و کیفـری بـه روش وحدت قاضی صورت می گیرد، به این معنی که کلیه جرائم ارتکابی اعم از حدود، قصاص، تعزیرات و همچنین کلیه دعاوی مدنی اعم از معاملات، نکاح، طـلاق، ارث و غیره توسط قاضی واحد صورت می گیرد3 در واقع در نظام دادرسی کیفری بعد از انقلاب اسلامی در مرحله دادرسی بدوی تا سال 1373 همین اصل وحدت قاضی حاکم بود و حتی در قانون تشـکیل دادگـاه

های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در مرحله بدوی همین اصل رعایت شده است اما در مرحله بدوی یعنی مرحله اعتراض به احکام کیفـری در مرجـع جدیـد بـه نام دادگاه تجدیدنظر استان، قانونگذار از اصل وحدت قاضی در قضاوت عدول کـرده و تعـدد قاضـی را پذیرفتـه اسـت.4 در واقـع آنچـه در حـال حاضـر در رونـد دادرسی ملاک عمل می باشد این است که اصل وحدت قاضی در دادگـاه هـای عمـومی و انقـلاب و نظـامی در مرحلـه بـدوی پذیرفتـه شـده و در مرحلـه تجدیـد نظرخواهی از این اصل فقهی عدول شده و در دادگاه های تجدیدنظر استان و شعب دیوان عالی کشور از اصل تعـدد قاضـی پیـروی شـده اسـت. همچنـین در امـور

-1 امیرزاده جیرکلی، منصور؛ »قضاوت شورایی در فقه و حقوق«؛ مجله فقه و مبانی حقوق؛ ش9، 1386، ص .169-139

-2 آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ سیزدهم، .1386 -3 آخوندی، محمود (1372)، آئین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-4 گلدوست، جویباری، رجب؛ کلیات آیین دادرسی کیفری، تهران، جنگل، 1386، چاپ اول.

کیفری و در مرحله بدوی در رسیدگی به جرائم سنگینی که مجازات قصاص، اعدام و رجم دارد دادگاه های کیفری استان از 5 قاضی تشکیل می شـود در حالیکـه در نظام های دادرسی عرفی در امور مدنی و کیفری در اغلب موارد حتی در دادگاه بدوی سیستم تعـدد قضـات از 3 تـا 5 قاضـی و در برخـی کشـورها تـا 7 قاضـی پذیرفته شده است. به نظر می رسد هدف رویکرد نظام های دادرسی عرفی و همچنین مراجع عالی قضایی ایران، در پذیرش سیستم تعدد قضـات رسـیدگی عادلانـه در روند دادرسی و نهایتاً صدور حکم است. چون بدیهی است در مجمعی که در آن قضاتی که هر نفر در یکـی از شـاخه هـای حقـوقی متخصـص مـی باشـند و بـا همفکری و مشورت یکدیگر به صدور حکم می پردازند، بهتر می توان به کشف مسایل غامض حقوقی که در روند دادرسی در مقابل دادرسان قرار می گیرد نایـل شد. بنابراین هر چند در سیستم قضایی ایران نحوه دادرسی مراجع عالی، در رسیدگی به اعتراض، نسبت به احکام صادره از مراجع بدوی به شـکل تعـدد قاضـی مـی باشد ولی اعمال این شیوه دادرسی در مرحله بدوی نیز به منظور رفع اطاله دادرسی و ارائه یک روند واحد دادرسی ضروری به نظر می رسد.

ساختار و صلاحیت محاکم کیفری

آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعـه اسـت. در میـان مباحـث آیـین دارسـی کیفـری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، از اهمیتی خاص برخوردار است. بـه موجـب دو اصـل36 و37 قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق »دادگاه صالح« جایز است.

در تعریف صلاحیت کیفری گفتهاند: »صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون به مراجع جزایی، بـرای رسـیدگی بـه امـور کیفـری، واگـذار شده است.1« بنابراین قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسـیدگی، ابتـدا بایـد صـلاحیت خـود (اعـم از صـلاحیت شـخص خـود یـا مرجع قضایی) را احراز کند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار میآید و نیازی به صـدور قـرار صـلاحیت نیسـت، لیکن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. در امور کیفری حقوقدانان، برمبنای نوع و اهمیـت بـزه ارتکـابی، محـل وقـوع جـرم و موقعیت اجتماعی بزهکار، صلاحیت را به سه نوع تقسیم کردهاند.2
الف) صلاحیت ذاتی؛ ب) صلاحیت محلی؛ ج) صلاحیت شخصی.

الف) صلاحیت ذاتی

از نظر تئوریهای آیین دادرسی کیفری به عقیده عدهای از صاحب نظران حقوق جزا، نوع جرم، نخستین و سادهترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجـع کیفـری اسـت؛ بـدین توضیح که رسیدگی به جرائم اخلاقی در دادگاه صلح، رسیدگی به بزه ای جنحهای در دادگاه جنحه و رسـیدگی بـه جنایـات در دادگـاه جنـایی بـه عمـل مـیآیـد. صـلاحیت هریک از دادگاههای مذکور در هریک از انواع سهگانه جرائم، صلاحیت ذاتی نامیده می شود. در ایـران نیـز رسـیدگی ابتـدایی بـه جـرائم ممکـن اسـت در صـلاحیت دادگـاه عمومی یا انقلاب یا کیفری استان یا نظامی باشد.

-1 مرحوم دکتر عبدالحسین علیآبادی در مقدمه رأی وحدت رویه شماره 169 مورخ 1348/3/28 در خصوص اهمیت قوانین کیفری چنین نوشتهاند: »اهمیت صلاحیت از جهت اهمیتی است که تقسیم کار در دنیای امروز پیدا کرده است. تقسیم کار یکی از قوانین طبیعی است و مظاهر آن حتی در نزد بعضی حیوانات مشاهده میشود. تقسیم کار موجب میشود که اشخاص تمام اوقات و حواس متفکره خود را صرف کار معینی نمایند و با تمرین در کار خاصی بدیهی است که اشخاص در آن کار ورزیده شوند و ورزیدگی آنها موجب میشود که حاصل کار آنها از لحاظ کیفیت و کمیت بهتر و افزونتر شود.

مسأله صلاحیت در دادگاهها مبنی بر همین فلسفه است. اگر یک قاضی مثلاً تمام وقت عمر خود را صرف کار جزایی کند بدیهی است که بهتر میداند حقایق را از جرائم ارتکابی کشف کند تا این که اوقات خود را صرف کارهای مختلف کند. اشتغال به کارهای متعدد موجب تشتت فکر شده و مانع میشود که شخص تخصص لازم را پیدا کند;« -2 ژان لارکیه نویسنده کتاب آییندادرسی کیفری فرانسه مینویسد:

صلاحیت کیفری خود به چند دسته تقسیم میشود:

U صلاحیت ذاتی براساس جرم ارتکابی؛

U صلاحیت شخصی براساس ویژگیهای شخص مرتکب؛ مانند صلاحیت دادگاه اطفال در مورد طفل؛
U صلاحیت محلی به اعتبار محل وقوع جرم یا موقعیت شخص مرتکب.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله اثر تنش طوفان گردوغبار شبیه سازی شده بر روی کلروفیل b,a و کلروفیل کل در گیاه دارویی بارهنگ (Plantago lanceolata) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله قرنطینه داخلی و مدیریت تلفیقی سرخرطومی حنایی خرما در word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قرنطینه داخلی و مدیریت تلفیقی سرخرطومی حنایی خرما در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله قرنطینه داخلی و مدیریت تلفیقی سرخرطومی حنایی خرما در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله قرنطینه داخلی و مدیریت تلفیقی سرخرطومی حنایی خرما در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
سمانه سپاهی – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر، کرمان،
محمد شجاع الدینی – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر، کرمان
محمد عظیم دهواری – سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان

چکیده:
سرخرطومی حنایی خرما آفت بسیار مخرب نخیلات است که هم اکنون در استان سیستان و بلوچستان خسارت می زند. به علت عدم دسترسی به لاروها به عنوان مرحله خسارتزای آفت، کنترل شیمیایی آن بسیار سخت و پر هزینه است. مطالعات بسیاری بر روی روش های کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی این آفت انجام شده است. مرور سوابق تحقیقاتی نشان می دهد که برنامه ریزی و تلفیق مجموعه ای از اقدامات قرنطینه، پیشگیری و مبارزه بهترین راهبرد در مدیریت موثر این آفت است. قرنطینه داخلی و رعایت موازین بهداشت گیاهی مهمترین عوامل پیشگیرانه در جلوگیری از انتشار آفت در داخل کشور می باشد. ردیابی آفت در مناطق در معرض آلودگی، بطور مداوم و هرساله و انجام اقدامات آنی کنترل کننده و محدود کننده در صورت مشاهده آلودگی جدید، ضرورت دارد. در مناطق آلوده به آفت، رعایت اقدامات بهداشتی در باغ و شکار انبوه حشرات کامل در تله های فرمونی با استفاه از فرمون تجمعی مصنوعی و جلب کننده های گیاهی، در صورتی که بصورت پیوسته در تمامی مناطق آلوده صورت گیرد، می تواند از افزایش دامنه خسارت آفت بکاهد. شناسایی و حفاظت از دشمنان طبیعی آفت در مناطق آلوده کشور به منظور تقویت کنترل طبیعی و همچنین مطالعه امکان پرورش عوامل کنترل بیولوژیک کاربردی توصیه می شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله Drought analysis by Standardized Precipitation Index (SPI) for different time scales, Shahrood, Iran در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین صفات میوه گونه دارویی بارانک با رویشگاه و سن پایه های مادری در word دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه بین صفات میوه گونه دارویی بارانک با رویشگاه و سن پایه های مادری در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه بین صفات میوه گونه دارویی بارانک با رویشگاه و سن پایه های مادری در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه بین صفات میوه گونه دارویی بارانک با رویشگاه و سن پایه های مادری در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور
تعداد صفحات: 3
نویسنده(ها):
غلامعلی غلامی – کارشناس ارشد پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:
در این تحقیق رابطه بین صفات میوه گونه دارویی بارانک و سن درختان و ارتفاع رویشگاه در جنگل های استان گلستان انجام شد. میوه 15 پایه مادری بارانک از شش رویشگاه جنگلی استان جمع آوری و دو صفت طول و قطر میوه بررسی شد. بیشترین طول و قطر میوه به ترتیب با 19 و 16 میلیمتر مربوط به رویشگاه جنگلی سری یک مینودشت و کمترین طول و قطر میوه با 12 و 6 میلیمتر متعلق به رویشگاه جنگلی سیاه رودبار علی آباد می باشد. بین طول و قطر میوه درختان همبستگی معنی دار (p<0/05) وجود داشت. ولی بین سن درختان و ارتفاع رویشگاه و ابعاد میوه همبستگی معنی داری مشاهده نگردید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
جمعه سیم 7 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X