ايران مقاله
دانلود مقاله رسم منحنی عکس العمل زمین و تعیین اندر کنش نگهدارنده و توده سنگ در برگیرنده سازه های بزرگ زیر زمینی با استفاده از روش عددی مطالعه موردی: مغار نیروگاه سیاه بیشه در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی تغییرات سرعت و ساختار جریان در داخل منهول استوانه ای در زوایای مختلف نصب لوله جانبی به منهول در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی تغییرات سرعت و ساختار جریان در داخل منهول استوانه ای در زوایای مختلف نصب لوله جانبی به منهول در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی تغییرات سرعت و ساختار جریان در داخل منهول استوانه ای در زوایای مختلف نصب لوله جانبی به منهول در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی تغییرات سرعت و ساختار جریان در داخل منهول استوانه ای در زوایای مختلف نصب لوله جانبی به منهول در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
تعداد صفحات: 13
چکیده:
با توجه به توسعه نوین شهری، طراحی فاضلابها و فاصله مناسب منهولها از یکدیگر با توجه به هیدرولیک جریان درمعماری شهری دارای اهمیت فراوان میباشد. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر تغییرات سرعت و ساختار جریان درداخل منهول استوانهای با نصب لوله جانبی، تحت زوایای 30و 60 و 90 درجه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که الگوی جریان در تمام حالات یکسان میباشد. در زاویه 90 درجه گردابههای تشکیل شده در داخل منهول بزرگتر از حالات دیگر بود، و همچنین حرکت بیشتر جریانها به سمت دیوارهها به دلیل تصادم بیشتر دو جریان ورودی باعث شد که سرعت در زاویه 90 درجه نسبت به دو حالت دیگر در نزدیکی دیوارهها کاهش بیشتری داشته باشد


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله خصوصیات فیزیکی و مکانیکی صفحات کمپوزیت تهیه شده از پودر هسته خرما و پلی اتیلن در word

برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی اثر جلبک ها در حذف فلزات سنگین از آبهای آلوده در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی اثر جلبک ها در حذف فلزات سنگین از آبهای آلوده در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی اثر جلبک ها در حذف فلزات سنگین از آبهای آلوده در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی اثر جلبک ها در حذف فلزات سنگین از آبهای آلوده در word :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 6
چکیده:
جلبک ها عامل بیولوژیکی کارآمد برای جذب فلزات سنگین می باشند. هدف از این مطالعه بررسی قابلیت جذب فلزات سنگین توسط دو گونه Spirogyra و گونه اسپیرولینا در آبهای شور و آلوده می باشد. در سال های اخیر، فرآیندهای جذب گسترده با استفاده از زیست توده میکروبی به عنوان جاذب برای حذف یون های فلزات سنگین مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعات، قابلیت حذف یون های فلزی توسط گونه های مختلف باکتری ، جلبک ، قارچ و مخمر مورد بررسی قرار داشتند. تخلیه فلزات سنگین به اکوسیستم های آبی به یک موضوع نگران کننده در طول چند دهه گذشته تبدیل شده است.جذب سه یون فلزی از آب شور که حاوی یون های فلزی منفرد بود، مورد بررسی قرار گرفت. جلبک های جمع آوری شد و برای حذف کروم (Cr)، آهن (Fe) و روی (Zn) از محلول آبی مورد آزمایش قرار گرفت. غلظت تمام گونه های یونی سه فلز در محیط جذب بین 5 و 25 میلی گرم بر لیتر متفاوت بود. جلبک تست شده پس از هفت روز دوره کمون، بالاترین درصد حذف بیولوژیکی به ترتیب در 5 میلی گرم بر لیترغلظت اولیه فلز توسط گونه Spirogyra ، برای کروم (9823)، آهن (9973)و روی (8153) تعیین شد و برای گونه اسپیرولینا کروم (983)، آهن (9893)و روی (79) بود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید
پنج شنبه هفتم 11 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی در word دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی در word :

تعامل استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی

چکیده
اختلاف بین اصول وقواعد حاکم بر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی موجب تفاوت سود حسابداری با سود مشمول مالیات می گردد .این تفاوت ناشی از اختلافات دایمی و موقت می باشد . اختلافات دایمی عموماً ناشی از امتیازات و مقررات خاصی است که به دلیل شرایط سیاسی ، اقتصادی یا اداری تعیین ( همانند معافیت ماده 132 و 143 و 133 قانون مالیاتهای

مستقیم )میگردد اما اختلافات موقت ناشی از زمانبندی اقلام بدهکار و بستانکار و تفاوتهای ارزشیابی است . در تئوری حسابداری فرض بر این است که حسابداران سود حسابداری را به ازای اختلافات دایمی تعدیل و مشکلات ناشی از اختلافات موقت را با تخصیص بین دوره ای مالیات مرتفع می نمایند. در تئوریهای حسابداری و قوانین مالیاتی اکثر کشورها وجود ا

ختلاف بین استان

داردهای حسابداری به عنوان مبنای محاسبه سود حسابداری با قوانین مالیاتی حاکم بر تعیین سود مشمول مالیات طبیعی است، و با پذیرش این اختلاف نسبت به ارائه راه حل اقدام می گردد. تلاش برای ازبین بردن این اختلافات هرچند تا حدودی ارزشمند و قابل ستایش است اما به دلیل ماهیت متفاوت این دو سود، امکان تعامل مطلق و انطباق کامل وجود ندارد. بهترین راه حل برای حل این مشکل این است که حسابداران جهت مقاصد مالیاتی علاوه بر تی مقاصد مالیاتی نیز اقدام نمایند. وجه شاخص این صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالیاتی این است که سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و جهت اختلافات موقت نیز از تخصیص مالیات میان دوره ای استفاده ، و درصورت امکان بایستی تحقیق جامع و مناسبی نیز جهت شناسایی اختلافات موقت و دایمی نیز صورت گیرد که این امر کمک شایان توجهی به حسابداران و سازمانهای مالیاتی خواهد نمود .

کلید واژگان : استاندارهای حسابداری ، قوانین مالیاتی ، اختلافات دایمی ،‌اختلافات موقت ، سود حسابداری ، سود مشمول مالیات

مقدمه
حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان برای تصمیم گیری را فراهم می نماید .
بخش عمده ی اطلاعات مالی تهیه شده توسط سیستم حسابداری را صورتهای مالی اساسی تشکیل می دهد . یکی از گروههای استفاده کننده از این اطلاعات ، دولت است که به مقاصد مالیاتی عملا”‌این اطلاعات را بکار می گیرد. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن رکین تصمیم‌گیری مالیاتی است .این اطلاعات بایستی از منابع مختلف و قابل اعتماد استخراجطلوبیت آن منوط به رعایت استانداردهای حسابداری حاکم و رهبرکشور است . برطبق ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ، صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی را برای تشخیص سود مشمول مالیات نگهداری کنند و همچنین آن دسته ازصاحبان مشاغلی که بموجب قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود دردفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت می باشند، باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگ

هداری کنند .

برطبق قانون مالیاتهای مستقیم صورتهای مالی بایستی براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری که ضوابط شناسایی و اندازه‌گیری را مشخص می‌کند، تهیه و تنظیم گردند. ازطرف دیگر به دلیل استخراج اطلاعات مالی عناصرحسابداری مبنای محاسبه ،‌مالیات ، از دفاتر قانونی و صورتهای مالی تدوین شده برطبق استانداردهای حسابداری ، مؤدیان مالیاتی انتظار دارند

که سود حسابداری محاسبه شده با درآمد مشمول مالیات مطابقت داشته باشد.اما به دلایلی ، سود حسابداری ابرازی توسط مؤدی مالیاتی با درآمد مشمول مالیات تشخیص شده توسط سازمان مالیاتی مغایرت دارد. این مغایرت ممکن است دوطرفه باشد یعنی با تعدیلات انجام شده گاهی سود مشمول بیش از سود حسابداری و گاهی سود مشمول مالیات کمتر از سود حسابداری باشد. به همین دلیل مؤدیان یا حسابداران و ماموران مالیاتی از سالها قبل هم‌عقیده شده‌اند که قوانین مالیاتی با استانداردهای حسابداری هماهنگ نمی باشند. این بحث از سالها قبل ت

ا کنون ادامه داشته اما به صورت جدی موردبررسی قرار نگرفته است ، با اصلاح قانو

ن مالیاتهای مستقیم در 27/12/1380 ، این مشکل با جدیت بیشتری مطرح و دلیل آن تصویب ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل است :
سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دارانجام وظایف حسابرسی و بازرس قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند، گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. این گزارش باید مواردذیل را شامل شود:
الف : اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استاندارد های حسابداری

ب : تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوطه
تبصره : اداره ی امور مالیاتی ، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادرمی کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت های مالی که طبق استانداردهای حسابرس

سابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نموده باشد.
با تصویب این قانون ، حرکت سازمان مالیاتی برای واگذاری بخشی از وظایف تخصصی خود به مجامع حرفه ای آغاز، و زمینه همکاری با سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران دایمی فراهم گردید. این امر موجب جلب نظر متولیان هر دو سازمان در مقابل الزامات و مقررات حاکم گردید، به گونه‌ای که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارضات موجود و افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری ضرورت یافت . از طرف دیگر، بسیاری از صاحبنظران ضمن توجه به مسائل مذکور سؤالات و راهکارهایی ارائه نمودند که در عمل مورد استقبال قرار نگرفت.لذا این مقاله سعی دارد ضمن بررسی موارد فوق به سؤالات ذیل پاسخ دهد .
_ آیا میان استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی ایران مغایرت وجود دارد ؟
_ آیا امکان تعامل کامل میان آن دو امکان پذیر است ؟
_ بهترین راهکار عملی برای رفع این تعارضات و مغایرات چیست ؟
بررسی تعارضات و مغایرات ما بین استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی
استانداردهای حسابداری ضوابط و دستورالعمل هائیست که در فرآیند شناخت و اندازه گیری عناصر صورتهای مالی و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان بایستی از طرف واحدهای اقتصادی رعایت ، تا با بکارگیری مبنایی برای سنجش کیفیت ارائه صورتهای مالی از منظر گزارشگری و محتوا فراهم شود. اگر چه وجود این استانداردها ممکن است موجب محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در محتوای فعالیتهای اقتصادی و شرایط محیطی شود، اما بکار

گیری آن مزیت های فراوانی همچون موارد ذیل را می تواند، داشته باشد :
_ کمک به رعایت اصل یکنواختی در درون صنعت و ثبات رویه در واحدهای اقتصادی
_ فراهم نمودن مجموعه ای از قواعد و ضوابط کار بردی مفید برای حرفه حسابداری
_ ایجاد اطمینان از قابلیت مقایسه صورتهای مالی
_ تامین اطلاعات روشن ، شفاف و قابل اتکا
_ ارائه مبنایی مناسب برای تهیه صورتهای مالی با مقاصد عمومی
جریان اطلاعاتی حاصل از بکارگیری موارد فوق در سطح واحد اقتصادی منجر به تهیه صورتهای مالی اساسی می گردد. که پایه اصلی این صورتها سود حسابداری است . حسابداران ، سود حسابداری را معیا

ری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی یا سود اقتصادی می‌دانند، اما حسابداران به دلیل قواعد و اصول و مفروضات زیر بنایی مدعی اند سود حسابداری منطقی و هماهنگ است و امکان تصمیم گیری را برای استفاده کنندگان فراهم می نماید و در حال حاضر نیز مدل حسابداری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی ،کماکان چهار چوپ اصلی گزارشگری مالی محسوب و محور اصلی این مدل قواعد حاکم بر شناخت درآمد فروش و مقایسه هزینه ها با درآمد فروش است . از طرف دیگر فرآیند سیاست گذاری و تدوین استانداردهای

حسابداری مسلماً دستوری بوده و با توجه به استانداردها و قواعد حسابداری بسیاری ازهزینه ها همانندهزینه استهلاک در دوره های مختلف حسابداری شناسایی و تخصیص می یابد و چون یک روش تخصیص یگانه را که بتوان به دیگر روشهای تخصیص ترجیح داد وجود ندارد، مشکلاتی را در میزان هزینه های تخصیص یافته به دوره های مختلف ایجاد می نماید . به بیان دیگر این مسائل باعث شده ا

ست که سود حسابداری یک مفهوم قرارد

ادی باشد که عموماً با واقعیت های دنیای واقعی مطابقت نداشته و به دلیل قراردادی بودن آن امکان هرگونه بررسی تاریخی و مقایسه را فراهم نمی نماید. از آنجا که دامنه کاربرد استانداردهای حسابداری مقاصد عمومی است سود حسابداری مربوطه نیز با این هدف محاسبه می شود و چون یکی از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی سازمانهای مالیاتی می باشند این سود را به شرح ذیل برای محاسبه سود مشمول مالیات مورد استفاده قرار می دهند :

سود حسابداری × × ×
اضافه می شود

– هزینه های مغایر با مواد 147 و 148 ق . م . م. و تعدیلات مربوطه ×
کسر می شود
– معافیت های قانونی ناشی از تعدیلات مربرطه ( × )
سود مشمول مالیات ××
به دلیل تفاوت در قواعد مربوط به محاسبه سود مشمول مالیات و سود حسابداری ، تفاوت بین این دو مبلغ وجود داشته و به همین دلیل سود حسابداری با تعدیلاتی به سود مشمول مالیات تبدیل می شود که این تفاوت های عمدتا” تحت دو عنوان اصلی از منظر تئوریهای حسابداری طبقه بندی می گردد :

اختلافات دایمی
این اختلافات ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیتهایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار گرفته و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمرخود پرداخت می کند.درحسابداری مواردی وجود دارندکه درمحاسبه سود حسابداری منظور اما به علت معافیت قانونی مبتنی بر ق .م . م مشمول پرداخت مالیات نمی شوند. نمونه هایی از این موارد برطبق قانون مالیاتهای مستقیم ایران بشرح زیرند :
-معافیت ناشی از مواد 132 ، 133 ، 134 ق .م .م
ماده 132 ق.م.م
“درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی ومعدنی درواحدهای تولیدی یا معدنی دربخش های تعاونی وخصوصی که از اول سال 1381 به بعد ازطرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه ی بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج وفروش منعقد می شود ،‌ازتاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان 80% وبه مدت 4 سال ودرمناطق کمتر
توسعه یافته به میزان 100% وبه مدت 10 سال ازمالیات موضوع ماده 105 این قانون معاف هستند .”

ماده 133 ق.م.م
“صددرصددرآمد شرکت های تعاونی روستایی ،‌عشایری،‌کشاورزی ، صیادان ،‌کارگری ،‌کارمندی ، دانشجویان ودانش آموزان واتحادیه های آنها ازمالیات معاف است .”
ماده 134 ق.م.م
درآمدحاصل از تعلیم وتربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی ،‌راهنمایی ،‌متوسطه ، فنی وحرفه ای ،‌دانشگاهها ومراکز آموزش عالی غیرانتفاعی ودرآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی وحرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه وفعالیت ازمراجع ذی ربط هستند ،‌ازپرداخت مالیات معافند.”
-برطبق استاندارد ملی حسابداری شماره 17 هزینه استهلاک دارایی های ثابت نامشهود مثلا”‌سرقفلی از سود حسابداری قابل کسر اما هزینه آن قابل محاسب

ه جهت مالیات نمی باشد .
_ هزینه سنوات خدمتی کارکنان به همراه تعدیلات مربوطه طبق بند 5و4 استاندارد های حسابداری شماره 4 معادل یک ماه آخرین حقوق جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی بوده و مازاد آن غیر قابل قبول .
اختلافات موقت
شامل دو گروه تفاوتهای ناشی از زمان بندی و تفاوتهای ناشی از م

بانی ارزشیابی می باشد .

1 : تفاوتهای ناشی از زمان بندی
این تفاوت ناشی از تفاوت زمان بندی اقلام بدهکار و بستانکار در صورت سود و زیان بوده ومعمولا”‌تحت عنوان که تفاوت های مالیاتی بین دوره ای بیان می شود . این مـــوارد ، رویدادهای است که در یک دوره بر سود مشمول مالیات و در دوره دیگر بر سود حسابداری ( قبل از مالیات ) تأثیر می گذارند . بر اساس استانداردهای حسابداری درکشورهای مختلف دنیا ، دراین ارتباط چهار وضعیت ممکن شناخته شده است .
الف : مبلغی که برای مقاصد مالیاتی ازسود کسر شده اما از لحاظ گزارشگری مالی به دوره های بعد انتقال یافته است .مثال متداول برای این وضعیت به کارگیری روش نزولی محاسبه ی استهلاک برای مقاصد مالیاتی و به کار گیری روش خط مستقیم برای گزارشگری مالی .

ب : درآمد فروش در دوره مالی جاری شناسایی شده اما از لحاظ مقاصد مالیاتی ، شناسایی آن به دوره های بعد موکول شده است .مانند به کارگیری روش فروش اقساطی برای مقاصد مالیاتی وبکارگیری روش تعهدی شناسایی درآمد فروش برای گزارشگری مالی .
ج : سودی که در محاسبه مالیات لحاظ شده ، اما شناسایی آن در صورت های مالی به تعویق افتاده است مانند پیش دریافت اجاره که در دوره وصول، به سود مشمول مالیات اضافه، اما شناسایی آن به دوره ارائه خدمت مربوط موکول شده است .

د : هزینــــه هایی که از ســــود دوره جـــاری کسر شده اما از لحاظ محاسبه سود مشمول مالیات شناسایی آن به دوره های بعد موکول شده است مانند هزینه های تضمین (گارانتی) کالا که در صورت سود و زیان دوره جاری منظور اما احتساب آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به دوره مالی پرداخت واقعی آن موکول می شود .
2 : تفاوتهای ارزشیابی :
این تفاوت، مربوط به تفاوت مبانی اندازه گیری در حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی می باشد .در ارتباط با مبانی ارزشیابی به عنوان اختلاف های موقت مواردی در استانداردهای حسابداری برخی از کشورها بشرح زیرمطرح شده اند :
الف : کاهش مبنای مالیاتی دارایی های استهلاک پذیر به دلیل تخفیف های مالیاتی
ب : عملیات در کشورهای خارجی که پول عملیاتی و پول گزارشگری آن یکسان است . بر اساس استانداردهای برخی از کشورها ، پس از تغییر نرخ ارز ، ، مبنای مالیاتی برخی از دارایی ها و بدهی ها عملیات خارجی می تواند با موارد متناظر آن بر مبنای ارزش های تاریخی و پول کشور اصلی تفاوت داشته باشد .
ج : افزایش مبنای مالیاتی دارایی ها به دلیل تعدیل بر اساس تورم ، این تعدیل ها موجب می شود که این مبانی با مبنای ارزشیابی مبتنی ارزش های تاریخی صورت های مالی تفاوت پیدا کند .
د: ترکیب واحدهای تجاری به روش خرید که در آن ، ارزش های منتسب به دارایی های ترکیب شده می تواند با مبانی مالیاتی متناظر آن تفاوت داشته باشد .
ازطرف دیگر بخش عمده ای از اختلافات قانون مالیاتهای مستقیم با استانداردهای حسابداری را نیز می توان به شرح ذیل عنوان نمود:

1- استهلاک دارایی های ثابت به غیر از موارد مندرج در جدول استهلاکات موضوع ماه 152 قانون مالیاتهای مستقیم
2- سود و زیان حاصل از معاوضه دارایی های مشابه و غیر مشابه
3- استهلاک دارایی های نامشهود
4- رویدادهای تعدیلی بعد از تاریخ ترازنامه
5- سود و کارمزد پرداختی به اشخاصی غیراز موارد مندرج در بند 24 ماده 148 ق.

م.م
6- استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری
7- زمان کاهش ارزش در موجودیها و سرمایه گذاریها
8- مقررات ثبت و پلمپ دفاتر در آئین نامه تحریر دفاتر
9- شرایط مقرر در بند 11 ماده 148 در رابطه با پذیرش هزینه مطالبات مشکوک الوصول و ;.
با وجود موارد مذکور اکنون این سؤال پیش می آید که آیا امکان تعامل کامل میان استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی وجود دارد ؟
در حال حاضر حسابداری مالیاتی و مالی دارای زمینه‌های لازم تاثیرگذاری بر یکدیگرند . یکی از عوامل مهم این اثرگذار ، وجود دو مرجع سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی به عنوان متولیان تدوین استانداردهای حسابداری و وضع سیاستهای مالیاتی که سازمانهای زیرمجموعه وزارت اموراقتصاد و دارایی می باشند .دلیل ارتباط نزدیک اداری این دو مرجع باعث تقارب و تعامل قابل ذکری میان استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی در ایران گردیده که نمونه ای از برخی قواعد حاکم که حاکی از تعامل میان این دو مرجع می باشد عبارتند از :
_ برطبق ماده 147 ق .م .م یکی از شرایط اساسی قابل قبول بودن هزینه ها ، منحصربودن آن به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوطه ( مبنای تعهدی ) و نیز متکی بودن هزینه ها به اسناد و مدارک مثبته در حدود متعارف می باشد.
_ نحوه برخورد با مخارج سرمایه ای که طبق استاندارهای حسابداری جزء قیمت تمام شده دارائی محسوب و از نظر مالیاتی نیز جزء هزینه های غیر قابل قبول می باشد .
_ پذیرش زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان هزینه قابل قبول ، مشروط به اتخاذ روی

ه ثابت در سالهای مختلف ( بند 24 ماده 148 ق .م م )
_ انعکاس هزینه استهلاک در اجاره سرمایه ای منطبق با تبصره 4 ماده 150 ق . م . م
_ مطابقت بین استاندارد شماره 9 حسابداری و ماده 147 ق . م .م در تعیین روش درصد پیشرفت کار برای عملیات پیمانکاری

هرچند موارد یاد شده حاکی از وجود تعامل های چشمگیر و قابل توجه می شد،لیکن امکان فراهم نمودن یک تعامل منطقی و بدون تعارض وجود ندارد. نکته مهم اینکه، تعامل میان استانداردهای حسابداری و قانون مالیاتی شاید در بعضی از موارد امکان پذیر باشد، اما با توجه به این که استانداردهای حسابداری منشعب ازاستاندارد های بین المللی ونیز قوانین مالیاتی برگرفته از شرایط خاص اقتصادی و سیاسی واجتماعی حاکم برهر جامعه می باشد، لذا به هیچ وجه امکان تعامل مطلق میان این دو وجود نداشته و بایستی به دنبال تعامل نسبی باشیم .ازآنجاکه شرایط حاکم بر اوضاع و احوال اقتصادی هرکشور دائماً درحال تغییر و تحول می باشد. واین تغییرات قوانین ومقررات حاکم بر جامعه نیز دستخوش تغییر نموده که نمونه هایی ازاین تغییرات وتحولات به شرح زیراست .
– مسائلی از قبیل زیان کاهش سرمایه گذاریها یا موجودی ها ، تجدید ارزیابی دارایی ها و اثرات تعدیلی تورم .
به نظر می رسدکه این موارد عمدتاً ناشی از تورم حاکم بر جامعه بوده که حتی در بنیان با استانداردهای حسابداری مبتنی براصل بهای تمام شده تاریخی در تضاد می باشد و در بسیاری از موارد عامل تورم موجب بکارگیری ارزش های جاری توسط حسابداران گردیده است .با کاهش تورم این بحث ها نیز منتفی ، لذا شرایط حاکم در دوران تورم را نمی توان یک الگوی درازمدت فرض

و براساس آن قانون گذاری کرد. به دلیل اینکه تورم یک شرایط تحمیلی بر اقتصاد است بایستی همه جوانب آن مورد بررسی قرارگرفته تا درصورت لزوم ونه صرفا”‌به جهت کاهش اثرات مالیاتی ارزشهای جاری بتواند بجای اثر بریک بخش خاص ازصورتهای مالی برکل صورتهای مالی جایگزین ارزشهای تاریخی اثر داشته باشد.
– در خصوص استهلاک دارایی های نامشهود شاید مشکل از جایی دیگرآغازشده است. یعنی در ایران صرفاً بحث سرقفلی یا حق کسب و پیشه اصناف را می توان در بازار به راحتی و با توجه به شرایط داخلی محاسبه و لحاظ نمود ولی درسایر موارد درخصوص دارایی های نامشهود به واقع هیچ قانون یا دستورالعمل مدون که بتواند ارزش واقعی و عمر مفید را مشخص نماید وجود ندارد و همین مساله قابلیت اتکاء ارزشهای تعیین شده فعلی را زیر سوال می برد .
– در خصوص موارد مندرج در آیین نامه تحریر دفاتر که ممکن است اشکالاتی در آن نیز وجود داشته باشد، نکات قابل ذکری وجود دارد. از جمله اینکه بحث پلمپ دفاتر و مقررات مربوط به آن منبعث از قانون تجارت است که اصلاح آن منوط به اصلاح قانون تجارت می باشد و صرفاً در محدوده قانون مالیاتی نیست ثانیاً آیین نامه تحریر دفاتر یک ضابطه است و تعیین یک ضابطه برای انجام یک فعالیت نه تنها محدودیت نیست بلکه نظم دادن به امورات می باشد و ثالثاً این آیین نامه هیچگونه تاثیری بر مبالغ مندرج در صورتهای مالی نمی گذارد .
– بحث جدول استهلاکات موضوع ماده 152 را میبایست از منظر قابل مقایسه بودن صورت های مالی شرکت های مختلف موردبررسی قرارداد. یعنی چندین شرکت بانوع فعالیت ودارایی مساوی ممکن است با استفاده از روشهای مختلف استهلاک ، به نتایج متفاوتی در محاسبه سود حسابداری برسند که شاید در مقایسه صورت های مالی باعث ابها و سردرگمی استفاده کننده گان شود .
– در خصوص پرداخت بهره و هزینه بهره به اشخاصی غیر از بانکها و مؤسسات بانکی مجاز، به نظر می رسد مشکل ناشی از شرایط اقتصادی کشور باشد که بایستی به هر ترتیب مراجع ذیصلاح نسبت به تأمین مالی درست اقدام کنند و اینکه فرد از یک سیستم غیر مجاز و خارج از شبکه پولی و بانکی نسبت به اخذ وام اقدام نماید و بهره آن هم مورد قبول باشد. اولاً بحث و شائیه ربا بودن آن از نظر اسلام و بانکداری اسلامی خالی از اشکال نمی باشد. ثانیاً بایستی قوانین سیستم های پولی و بانکی مربوط به هر کشور نیز رعایت شود و با توجه به اینکه یکی از وظایف سیاستهای مالیاتی کمک به تثبیت سیاستهای اقتصادی است میبایست در تدوین آن به سیاستهای پولی و بانکی کل کشور نیز توجه شود و ایراد مذکور به نظر می رسد مغایر با سیاستهای موصوف است .
و جهت سایر موارد مغایرت نیز می توان دلایل توجیهی ارائه نمود اما در نهایت به نظر می رسد حذف این ضوابط ، عواقب ناگواربیشتری را درپی داشته باشد که بایستی ازقبل این مسائل به طور دقیق کارشناسی و بررسی گردد تا مشکلات بعدی به وجود نیاید .
حال با مشخص شدن مغایرتها و تعاملات و مشکلات و عدم امکان تطابق مطلق ، این سوال اساسی بوجود می آید که راهکار عملی رفع این مغایرتها چه می باشد ؟
واقعیت این است که قوانین مالیاتی هیچ الزامی برای حسابداران وصاحبان واحدهای تجاری وانتفاعی به وجود نیاورده است که صورت های مالی خود را منطبق با قوانین مالیاتی تهیه نمایند. بلکه این الزام را به وجود آورده است که صورت های مالی را بایستی الزاماً براساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری برای مقاصد عمومی تهیه نمایند . نکته دیگر اینکه ، در حسابرسی مالیاتی بعنوان یکی از مصادیق مهم حسابرسی ، اولویت اول با قوانین و

مقررات مالیاتی است و رعایت سایر قوانین و مقررات همچون استانداردهای حسابداری و قضاوت حرفه‌ای کارشناسان مالیاتی در اولویتهای بعدی قراردارد . لذا با همین اعتقاد ، تئوریهای حسابداری بحث تخصیص بین دوره ای مالیات را جهت رفع این تفاوتها مطرح نموده اند . در حقیقت اختلاف های دایمی تنها بر جمع مالیات پرداختی تأثیر می گذارند و عموماً مستلزم تخصیص های بین دوره ای مالیاتی نمی باشند.اما از لحاظ تئوریهای حسابداری این اختلافها نیزموجب ط

رح مسائل بحث انگیز نمی شود. به این دلیل که در تئوریهای حسابداری فرض می شود که مؤدیان مالیاتی در زمان تسلیم اظهار نامه مالیاتی ، سود حسابداری را قبل از طرح اختلافهای موقت به جهت اختلاف های دایمی تعدیل می نمایند . و برای رفع اثرات ناشی از اختلافات موقت نیز از تخصیص بین دوره ای مالیات استفاده می نمایند . که در آن حسابی تحت عنوان مالیات انتقالی به دوره آتی برای ثبت تفاوت ارقام مالیات ایجاد می گردد. با این وجود با مطابقت دقیق استانداردهای ملی حسابداری با قانون مالیاتهای مستقیم می‌توان با مصادیق اختلافات موقت نیز برخورد نمود همانند ارزشهای متفاوت مالیاتی و سود حسابداری برای محاسبه سود ناشی از واگذاری املاک و اعیان و سرقفلی و یا الزامی نبودن رعایت آیین‌نامه استهلاکات برای مقاصد مالی در مقابل الزامی بودن آن برای مقاصد مالیاتی.
هر چند تخصیص بین دوره ای مالیات موجب ایجاد بحث و گفتگو میان صاحب نظران حسابداری شده است و موافقین آن به دلیل مفهوم مقابله هزینه ها با درآمد فروش و مفهوم تداوم فعالیت وروش های مدیریت ازآن حمایت کرده و مخالفین به دلایلی همچون قابل فهم نبودن و هزینه نبودن مالیات و مربوط نبودن و ابهام خواستار حذف تخصیص بین دوره ای مالیات هستند ، لیکن در نهایت نظر موافقین در عمل مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان یک راه حل اساسی پذیرفته شده است .
ازطرف دیگر ازآنجاکه در کشور ما حسابداران تنها یک نوع صورت مالی برای مقاصد مالیات و حسابداری تهیه می نمایند و به همه استفاده کنندگان ارایه می نمایند و آنها نیز به ناچار بر اساس آن اقدام به تصمیم گیری می کنند لذا بهتر است که حسابداران علاوه بر تهیه صورت های مالی با هدف گزارشگری مالی ، صورت های مالی با مقاصد مالیاتی را تهیه نمایند .

گزارشگری با مقاصد مالیاتی ، سود حسابداری را با توجه به محدودیت ها و مسائل مربوط به قوانین مالیاتی تعدیل و در نهایت سود مشمول مالیات را تعیین می نماید و مشکلات مالیاتی آن با تخصیص بین دوره ای مالیات نیز حل می گردد، یعنی سود حسابداری درازای تفاوتهای دایمی تعدیل و بحث تفاوتهای موقت نیز با تخصیص بین دوره ای مالیات مرتفع وحسابدار رسمی یاحســـابرس مالیاتی صرفاً براســـاس قوانین مالیاتی معتبر بودن صورت های مالی با مقاصد مالیاتی را تأیید واعلام می نماید.انجام این عمل توسط حسابداران این حسن راخواهد داشت که صاحبان سهام و مشاغل که عمدتاً با مسائل مالی و مالیاتی آشنا نیستند، با مالیات محاسبه شده توسط حسابداران آگاه و به راحتی تمکین نمایند که پیامد آن پذیرش واقعیتهای موجودقوانین مالیاتی و استانداردهای حسابداری است .
به همین دلیل حلقه مفقوده این مشکلات «گزارشگری مالی با مقاصد مالیاتی » در ایران است و بایستی حسابداران علاوه بر تهیه صورتهای مالی با مقاصد گزارشگری مالی نسبت به تهیه صورتهای مالی با مقاصد مالیاتی اقدام نمایند .
نتیجه :
مغایرت بین استاندارهای حسابداری و قوانین مالیاتی و به تبع آن

سود حسابداری و سود مشمول مالیات طبیعی بوده و هر گونه تلاش برای رفع این مغایرتها هرچند تا حدودی نتیجه بخش بوده اما رفع کامل آن و تهیه استانداردهای حسابداری کاملا” منطبق با قوانین مالیاتی و یا بالعکس امکان پذیر نمی باشد. همچنین اگر صورتهای مالی با مقاصد مالیاتی تهیه وتنظیم او و سود حسابداری به ازای اختلافات دایمی تعدیل و به ازای اختلافات موقت ، تخصیص بین دوره ای مالیات صورت گیرد، بسیاری از مشکلات کنونی میان سازمان مالیاتی و مؤدیان مالیاتی و حسابداران رسمی مرتفع خواهد شد .

منابع و مأخذ :
– بیک پور ، محمد علی . فصلنامه حسابرس ، شماره 35 ، سال هشتم ، تفسیر مالیاتی
– دوانی ، غلام حسین، نشریه سامان ، شماره 27، مقاله مالیات و حسابداری را در عصر فراتکنولوژی جدی بگیریم .
– شباهنگ ، رضا ، تئوری های حسابداری ، چاپ سازمان حسابرسی .
– قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن ، 1380
_ مسیحی ، محمد ، اخبار اقتصادی ، شماره 293 ، استانداردهای حسابداری و قانون مالیاتهای مستقیم

– ون بردا_ هندریکسن ، تئوریهای حسابداری ، مترجم دکتر علی پارساییان ، نشر ترمه


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تدوین برنامه راهبردی مدیریت بحران در کتابخانه های وابسته آستان قدس رضوی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله مقایسه الگوریتم های تجزیه در حل مسئله کمترین مربعات وزندار و دستگاه تعادلی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله مقایسه الگوریتم های تجزیه در حل مسئله کمترین مربعات وزندار و دستگاه تعادلی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله مقایسه الگوریتم های تجزیه در حل مسئله کمترین مربعات وزندار و دستگاه تعادلی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله مقایسه الگوریتم های تجزیه در حل مسئله کمترین مربعات وزندار و دستگاه تعادلی در word :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: 13

چکیده:

حل مسئله کمترین مربعات وزنه دار به صورت و همچنین حل دستگاه معادلات خطی(فرمول در متن مقاله)که یک دستگاه تعادلی نامند از طریق الگوریتم های تجزیه مورد نظر است.در عمل ماتریس وزن D می تواند در هر دو مسئله بسیار بد حالت باشد و در نتیجه الگوریتم های متداول،ممکن است جوابهای نا دقیق به دست دهند.ما ابتدا یک نرم کراندار را برای مسئله کمترین مربعات وزن دار برقرار می کنیم که مستقل از ماتریس وزن D است.سپس با استفاده از یک الگوریتم پایدار به نام الگوریتم NSH که براساس نرم کراندار ساخته می شود را مورد بررسی قرار می دهیم.جواب محاسبه شده به وسیله این الگوریتم پایدار یک کران دقیق را که مستقل از ماتریس وزن بد حالت D است،برقرار می کند.تحلیل خطای پیشرو نشان می دهد که این الگوریتم نسبت به سایر الگوریتم های تجزیه در این حالت پایدار است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله TwoدرMicrophone Speech Enhancement Using a Learned Binary Mask در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نقش معماری سرویس گراSOA) در یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعات مراقبت بهداشتی؛ چالشها و راهکارها در word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نقش معماری سرویس گراSOA) در یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعات مراقبت بهداشتی؛ چالشها و راهکارها در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نقش معماری سرویس گراSOA) در یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعات مراقبت بهداشتی؛ چالشها و راهکارها در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نقش معماری سرویس گراSOA) در یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعات مراقبت بهداشتی؛ چالشها و راهکارها در word :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن

تعداد صفحات: 5

چکیده:

امروزه بیمارستانها به منظور برآوردن نیازهای اطلاعاتی خود اقدام به خرید و استقرار سیستمهای مدیریت اطلاعات مینمایند. توجه به بحث توسعه و حرکت به سوی یکپارچه سازی و نیز برقراری ارتباط درونی اینگونه سیستمها در بیمارستان و ارتباط با سیستمهای بیرونی(برون سازمانی) چالش جدی را پیشروی فراهم کنندگان خدمات بهداشتی و مدیران بیمارستانها ایجاد کرده است. در این مقاله قصد داریم این چالش را مورد بررسی قرارداده و از معماری سرویس گرا به عنوان راهکاری اولیه جهت حل برخی از چالشها در حوزه یکپارچه سازی سیستمهای اطلاعاتی استفاده کنیم. در مدل معماری سرویس گرا عنصر اصلی مدل سازی سرویس های کسب و کار می باشند که با محور سازی قسمت های قابل توجهی از فعالیت های یک سازمان و ارتباطاتی که بین آنها است انجام می پذیرد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله تحلیل و بررسی فشارجانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیری (Cut off wall) در حالت اکتیو (محرک) در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله نظام حسابداری و گزارشگری مالی جمهوری فدرال برزیل در word دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله نظام حسابداری و گزارشگری مالی جمهوری فدرال برزیل در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله نظام حسابداری و گزارشگری مالی جمهوری فدرال برزیل در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله نظام حسابداری و گزارشگری مالی جمهوری فدرال برزیل در word :

سال انتشار: 1394
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
تعداد صفحات: 17
چکیده:
جمهوری فدرال برزیل، بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور آمریکای جنوبی است برزیل بادراختیارداشتن بخشهای گسترده و توسعه یافته کشاورزی، معدن، تولید، خدمات و نیز نیروی کار، دارای تولید ناخالص داخلی برابری قدرت خرید بیش از سایر کشتورهای آمریکای لاتین است و این امر برزیل را تبدیل به قدرت اقتصادی منطق کرده است برزیل در حال گسترش حضور خود در بازارهای جهانی است براساس گزارش صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، برزیل نهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید و یازدهمین قدرت اقتصادی جهان از نظر نرخ مباادلات بازار است. در این مطالع به بررسی نظام حسابداری و گزارشگری مالی جمهوری فدرال برزیل به عنوان کشوری که دارای پیشرفته ترین بخش صنعت در آمریکای لاتین است پرداخت شده است از آنجا که رویه های حسابداری در برزیل در یک فرآیند همگرایی به سمت استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی IFRS قرار دارند، بررسی پروژه همگرایی استانداردهای حسابداری در برزیل به سمت استانداردهای بینالمللتی،میتواند برای متولیان امر تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در ایران مفید واقع گردد


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله مدل سازی تولید کربن فعال در راکتور بستر سیال گازی ساز در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی استان خراسان و مقایسه آن با سایر استان های کشور در word دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی استان خراسان و مقایسه آن با سایر استان های کشور در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی استان خراسان و مقایسه آن با سایر استان های کشور در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی رابطه بین مزیت نسبی ارزش افزوده و توسعه اقتصادی در بخش کشاورزی استان خراسان و مقایسه آن با سایر استان های کشور در word :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: 27

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین شاخص مزیت نسبی ارزش افزوده بخش کشاورزی با شاخص توسعه اقتصادی این بخش در استان خراسان و مقایسه آن با وضعیت سایر استان های کشور می باشد . برای این منظور با کمک شاخص مزیت نسبی و با استفاده از اطلاعات مربوط به ارزش افزوده بخش کشاورزی و سهم آن در محصول ناخالص داخلی استان های کشور که توسط مرکز آمار ایران در سال 1385 منتشر شده است، شاخص مزیت نسبی ارزش افزوده بخش کشاورزی برای کلیه استان های کشور محاسبه شده و وضعیت استان خراسان نیز با سایر استان های کشور مقایسه می شود . همچنین به منظور محاسبه درجه توسعه اقتصادی بخش کشاورزی در استان های کشور، از اطلاعات 13 شاخص استفاده شده و با کمک شاخص موریس، درجه توسعه یافتگی بخش کشاورزی هریک از 28 استان کشور محاسبه شده و وضعیت استان خراسان در مقایسه با سایر استان ها بررسی می شود . نتایج تحقیق نشان می دهد که استان خراسان در زمینه فعالیت بخش کشاورزی از مزیت نسبی برخوردار بوده و رتبه پانزدهم را در بین سایر استان های کشور بدست آورده است . در زمینه توسعه بخش کشاورزی نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص توسعه بخش کشاورزی استان خراسان معادل 0/538 برآورد شده است و این استان در رده استان های توسعه یافته در بخش کشاورزی محسوب شده و رتبه سوم را از این لحاظ کسب نموده است . همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی دار بین شاخص های مزیت نسبی و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی در استان های کشور می باشد .


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله الگوریتم های آشکارساز ناهنجاری در تصاویر فراطیفی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات فنولوژیک و اجزای عملکرد با عملکرد دانه در ارقام کلزا ( Brassica napus L.) در word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات فنولوژیک و اجزای عملکرد با عملکرد دانه در ارقام کلزا ( Brassica napus L.) در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات فنولوژیک و اجزای عملکرد با عملکرد دانه در ارقام کلزا ( Brassica napus L.) در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسی همبستگی و تجزیه علیت صفات فنولوژیک و اجزای عملکرد با عملکرد دانه در ارقام کلزا ( Brassica napus L.) در word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
تعداد صفحات: 6
چکیده:
به منظور بررسی روابط بین صفات مختلف با عملکرد دانه و تعییین بهترین شاخص های انتخاب غیرمستقیم در زمینه بهبود ژنتیکی عملکرد دانه در ارقام مختلف کلزا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بر روی 20 گونه کلزا ( Brassica napus L. ) با سه تکرار در شهرستان بهبهان طی سال زراعی 91-1390 انجام گردید. نتایج حاصل از تجزیه ضرایب همبستگی برای عملکرد دانه نشان داد که عملکرد دانه دارای همبستگی مثبت و معنی داری با صفات کاشت تا سبز شدن(** 0/920= r )، کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک (** 0/337= r )، تعداد دانه در غلاف (** 0/447= r )، شاخص برداشت(** 0/716= r )، عملکرد پروتیئن (** 0/945= r )، و عملکرد روغن (** 0/920= r ) بود. نتایج تجزیه علیت بر روی کلیه صفاتی که دارای همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه بودند حاکی از کارآئی بالای صفات وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و ارتفاع بوته به عنوان معیارهای انتخاب غیرمستقیم بیولوژیک در بهبود ژنتیکی این صفت در ارقام به خصوص در نسل های مقدماتی برنامه های اصلاحی بود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله بررسی عملکرد مالچ پلیمری F2SRدر231 در تثبیت تپه های ماسه ای در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله پایش وضعیت (CM) ابزاری موثر جهت استقرار TPM در تجهیزات بندری در word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله پایش وضعیت (CM) ابزاری موثر جهت استقرار TPM در تجهیزات بندری در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله پایش وضعیت (CM) ابزاری موثر جهت استقرار TPM در تجهیزات بندری در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله پایش وضعیت (CM) ابزاری موثر جهت استقرار TPM در تجهیزات بندری در word :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: 7

چکیده:

در این مقاله با شرح مختصری از سیستم ومدیریت تعمیر نگهداری به شرح اهداف TPM در صنایع و مثالهای عینی از استفاده روش پایش وضعیت (CM) به عنوان یک روش موثر ومفید در رسیدن به این اهداف در تجهیزات بندری همراه باشرح موارد واقعی خواهیم پرداخت.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
دانلود مقاله سیستم های نوین ساختمانی، ساخت و ساز پایدار وتوسعه پایدار در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله کمینه سازی لجن مازاد بیولوژیکی (لجن متعارف) تصفیه خانه ها توسط امواج صوتی در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله کمینه سازی لجن مازاد بیولوژیکی (لجن متعارف) تصفیه خانه ها توسط امواج صوتی در word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود مقاله کمینه سازی لجن مازاد بیولوژیکی (لجن متعارف) تصفیه خانه ها توسط امواج صوتی در word ،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله کمینه سازی لجن مازاد بیولوژیکی (لجن متعارف) تصفیه خانه ها توسط امواج صوتی در word :

سال انتشار: 1391
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: 10
چکیده:
متداولترین فرآیند تصفیه بیولوژیکی که برای برخی از فاضلابهای صنعتی و اغلب فاضلابهای بهداشتی استفاده می شود فرآیند لجن فعال متعارف (CAS) می باشد. اگرچه ایراد این فرآیند، تولید لجن بیولوژیکی بسیار زیاد است. هزینه بهره برداری و نگهداری، تصفیه و دفع لجن بیولوژیکی مازاد حدود 60 40% هزینه تصفیه فاضلاب را شامل می شود. بنابراین از نقطه نظر زیست محیطی،اجتماعی واقتصادی تصفیه و دفع لجن بیولوژیکی مازاد در کل تصفیه خانه های فاضلاب جهان معضل میباشد و بهترین راه حل، تلفیقی از کاهش لجن با حذف آن در منبع است. از بین روشهای متداول و متعدد کاهش تولید لجن، پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات امواج صوتی بر کمینه سازی حجم لجن مازاد بیولوژیکی پرداخته است، بطوریکه این تحقیق با فرکانس دهی ثابت 34-28 کیلوهرتز توسط دستگاه اولتراسوند (وان اولتراسوند) بمدت 10 دقیقه، هر3 روز یکبار، طی 15 روز مشخص گردید نرخ تولید لجن مازاد برگشتی به میزان 473% کاهش یافته، همچنین نتایج نشانگر افزایش خاصیت فیلترپذیری ذرات و کاهش قطر آنها بر اثر امواج صوتی نیز می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
شنبه ششم 9 1395
(0) نظر
برچسب ها :
X